I oktober beslutade dåvarande socialnämnd att säga upp avtalet med Attendo. Nu rivs det beslutet upp.

– Jag är jättebesviken. I oktober var alla partier överens om att säga upp avtalet och den här gången var vi oeniga, de vann med en röst. Till sist är det bara sorgligt, de som bor där blir drabbade och det är inte acceptabelt, säger Åsa Dahlin, (S), andra vice ordförande i socialnämnden.

Vid röstningen fick Socialdemokraterna stöd av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna om att kommunen skulle ta över ansvaret – men majoriteten har en röst mer.

– Som det ser ut i dag kan vi inte säga upp avtalet på grund av bristande kvalitet. Vi har ställt krav och Attendo har förbättrat sin verksamhet. Dessutom ska vi följa upp hur det går kontinuerligt, säger Boel Holgersson (C), ordförande i socialnämnden.

– Om kommunen skulle ta över verksamheten med personal och lokaler så förändrar det inte ett dugg. Det vi ska jobba med är att verksamheten ska ha tillräckligt bra kvalitet. Det handlar om krav på verksamheten och att följa upp den.

Beslutet är enligt henne inte grundat på ekonomin.

– Jag har träffat flera av de boende och deras anhöriga. Flera säger att det är jättedåligt medan andra tycker det blivit bättre. Det är svårt att öppna ett nytt boende, men det har tagit alldeles för lång tid innan det fungerade bra. Jag tror verkligen att vi kan få det bra nu, säger Boel Holgersson.

Men oppositionen är kritisk och tycker inte att de fått några bevis för att det skett förbättringar på boendet.

– Vi har inte sett några bevis på att det skulle vara bättre så det tror vi inte riktigt på. Det är egendomligt att det blivit så här, för då vi tog beslut om att säga upp avtalet borde processen varit igång. Tjänstemännen borde ha arbetat fram förslag som sedan kommit med i årets budget. Det är förvaltningens ansvar att komma tillbaka med konsekvenser, säger Thomas Kihlberg, (S).

Att Trännögatan inte finns med i årets budget beror på förra årets politiska styrning menar den borgerliga majoriteten. Men det kritiseras av oppositionen.

– Då vi tar ett beslut ska det med automatik verkställas. Om det är några komplikationer ska tjänstemännen bolla tillbaka detta till oss. Så skedde inte utan allt tog bara stopp. Det här blir en förtroendekris mot tjänstemannakåren som inte verkställde beslutet som togs, säger Åsa Dahlin.

Linda Uller, socialchef, känner att hon inte vill gå i polemik med oppositionen kring varför inte beslutet verkställdes, men hävdar att politikerna fått löpande information om att de såg svårigheter med att genomföra beslutet.

Det har också kommit fram kritik från föräldrar mot själva upphandlingen, har du sett den?

– Nej, men jag har sett avtalet däremot. Där kan jag se att vi hade nog formulerat ett helt annat avtal med det vi vet idag. Där finns det lite i övrigt att önska kopplat till vår beställning och hur vi kan agera vid brister. Just när det gäller uppföljning kan vi utveckla oss och det är det uppdrag vi fått av nämnden att göra, säger Uller.

Företaget Attendo har i ett brev bett kommunen att ta tillbaka verksamheten.

– Vi har framfört vad Attendo tycker och nu måste vi börja planera efter kommunens beslut. Vi fortsätter att arbeta efter handlingsplanen och ska ha möten med kommunen, säger Christina Grell, regionchef Attendo.