Ingen kris för 200-årig bokhandel

Bokbranschen må vara i kris, men det gäller inte Söderköpings Bokhandel & Antikvariat. Här står man upp mot både internet och varuhus. I år firar Sveriges äldsta bokhandel på samma adress 200 år.

7 januari 2015 11:28

Storgatan 7, där har människor i två sekler gått in för att köpa en bok. På 1800-talet kan författarna ha hetat Walter Scott eller Per Atterbom. Än mer troligt är en postilla eller katekes och allra mest sannolikt att de skulle hämta ut något tryckerialster. De första åren var Storgatan 7 kopplat till ett tryckeri.

Vi slår oss ner i ett par sköna läsfåtöljer mitt i butiken. Anders Karlin och Louise Malmström, som tog över 1 januari 2014 berättar om det första året.

– Vi har svårt att känna igen oss i krisbeskrivningen. Vi har under året ökat omsättningen med 60–70 procent, säger Anders Karlin.

Han ska få sin utkomst från bokhandeln medan Louise Malmström jobbar som lärare och kallar sig hobbybokhandlare.

De kan aldrig konkurrera med priserna på internet eller pocketpriserna på bensinstationen, utan får ge kunderna andra värden.

– Vi vill sätta en personlig prägel, göra mötet mellan kund och affär mer levande, säger Louise.

De försöker också uppmärksamma regionala förmågor och har satt barnböckerna längst fram.

I maj startade Anders och Louise ett antikvariat i lokalerna.

– Det ger ett helt annat liv åt affären, kunderna kommer in med alla möjliga intressen, stannar länge och vill gärna prata om böckerna.

Antikvariatet kan också ge lite ekonomisk kompensation eftersom de på det ordinarie sortimentet medvetet håller en låg marginal.

– Vi vill vara en kulturaktör i Söderköping och har av många fått höra att de tycker att bokhandeln är den nya mötesplatsen, säger Anders.

Inte minst visar det sig i den programverksamhet med olika föreläsningar man haft under året.

– Söderköping är ett mönster för hur man ska driva en bokhandel. Det är en kulturgärning de utför, säger Dag Klackenberg, ordförande i Svenska Bokhandlareföreningen.

När de tog över för drygt ett år sedan kom de inte oförberedda utan hade konstaterat att internethandeln hade stannat upp och att de bokaffärer som klarade sig bäst var de oberoende utanför någon kedja.

– Vi kan bygga vårt sortiment tillsammans med kunderna. Ingen utomstående bestämmer över vårt sortiment, säger Louise.

2015 är det 200 år sedan Söderköpings Bokhandel öppnade (namnet har skiftat). Det kommer att uppmärksammas under året. Riktigt hur är inte klart.

– Vi fortsätter med föreläsningsserien och knyter kanske an den till de 200 åren.

– Sedan blir det givetvis en dag med tårta, säger de två.

Bokhandelns shistoria

Sven Matthias Theodor Cederborg byggde bokhandelshuset vid Storgatan 1815. Han var inte bara bokhandlare, utan även borgmästare och postmästare. Hans son Philip Wilhelm Cederborg (1817–1892) var också postmästare och drev bokhandeln 1848–1876. Butiken fick namnet P W Cederborgs Bokhandel, ett namn som behölls även efter att rörelsen köpts av M W Wallbergs Bokhandel i Norrköping 1876. 1883 övertog Pehr Ludvig Bundy bokhandeln. 1890-1916 hette ägaren E K Kastensson. Under de följande 40 åren var det Mary och Georg Kalén som ägde och drev butiken. De efterträddes av Gunnar och Inga-May Quist, som lämnade över till Torgny och Carina Lundin 1993. 2002 tillträdde Anna Schönbeck, därefter Bror-Inge och Lena Tyllander och i november 2013 Anders Karlin och Louise Malmström.

Källa: Östergötlands Arkivförbund, NT:s arkiv med flera

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Börje Gavér 011-200 000