Majoriteten av de boende på ön är kritiska till att kommunen gett tillstånd om dispensen för att sätta upp en mast.

– Det konstiga är också att kommunen inte har hört av sig i denna fråga utan bara gett dispens och sedan har vi fått informationen ryktesvägen, säger Kerstin Skärlund, boende på ön.

I bygglovsansökan står det att masten kommer att döljas av berg och träd.

Artikelbild

| Det är svårt med telefontäckning i skärgården. Därför vill telebolaget bygga en 72 meter hög mast.

– Det är helt befängt. Så höga träd att de döljer en mast på 72 meter finns inte i hela Sverige. En så hög mast kommer att synas i hela skärgården och definitivt bli ett inslag som syns i miljön, tvärtemot vad lagen säger, poängterar Kerstin Skärlund.

Som sakägare, det vill säga boende i närheten av den planerade masten, har de fått information av kommunen att yttra sig gällande bygglovsansökan. Olov Skärlund anser att ärendet skötts dåligt av kommunen. Bygglovsansökan kom in den första november förra året. Han som granne fick informationen den 15 februari och hade sedan enbart 20 dagar för att bemöta ärendet.

Kommunen kritiseras för att enbart sakägare tillfrågats. Makarna Skärlund anser att en hög mast är en angelägenhet för hela öns befolkning. Aspöja Byalag är också kritiska till att de inte fått yttra sig gällande en ny mast då de representerar de flesta av öns befolkning. Allmänheten har kommit in med över ett tiotal protestbrev. Där betonas även att övriga öar och dess befolkning påverkas av masten. Nu kräver man att kommunen gör en bättre undersökning innan ett beslut om bygglov ges.

Många boende har också överklagat kommunens dispens till Länsstyrelsen, men överklagandena har avvisats.

Artikelbild

| Det är svårt med telefontäckning i skärgården. Därför vill telebolaget bygga en 72 meter hög mast.

– Kommunen har rätt att ge dispens från strandskyddet, det har gått rätt till. Men däremot är det en helt annan sak att bevilja ett bygglov på den aktuella platsen. Det har vi inte tagit ställning till. Dispensen i sig ger ingen rätt till att göra några större ingrepp i marken, säger Karin Fridell, jurist på Länsstyrelsen.

Enligt lagen kan egentligen vem som helst begära dispens från strandskyddet och ha rätt att få det, även om man inte äger den aktuella marken. Men däremot är lagen mycket mer restriktiv till vad som sedan får byggas på platsen.

– Det är en helt annan sak att få bygglov, säger Karin Fridell.

Håkan Mauritzon, som är markägare där masten planeras, har haft en dialog med telefonbolaget.

– Allra bäst vore om det inte behövdes någon mast någonstans. Men samtidigt behövs telekommunikation i skärgården. Vi vill absolut inte ha masten mitt i byn på ön och därför är nog detta läge det bästa möjliga. Under högsäsong går det helt enkelt inte att ringa för människor och det behövs i hela skärgården, säger Håkan Mauritzon.

I sitt svar till kommunen poängterar han att mottagningen ofta är urusel, speciellt vid dåligt väder. Han tycker också det är positivt om fler aktörer inom telebranschen får möjligheter att ha master så att befolkningen kan välja operatör.

– Vi måste tänka på var masten gör minst skada. Med den höjden kommer den att synas överallt. Men om det finns en bättre lokalisering någonstans så är jag öppen för det, säger Håkan Mauritzon.

Vilken ersättning han kommer att få från bolaget är fortfarande oklart då det handlar om ett arrende.