Han sätter press för att E22 prioriteras

För att få regering och Trafikverket att förstå betydelsen av förbifart Söderköping skickade den östgötske riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) under fredagen en interpellation till infrastrukturminister Anna Johansson.

4 december 2016 09:00

– Jag vill att de ger vägprojektet med akvedukt högsta prioritet i transportplan 2018-2029. Det har varit många förseningar och det är viktigt för regionen att förbifarten byggs enligt den tidsplan som nu finns, säger Staffan Danielsson.

Han uppger att han jobbat med frågan under många år i riksdagen.

– Det finns en oro i regionen för att konkurrensen med andra stora infrastrukturprojekt kan riskera att försena Förbifart Söderköping ytterligare. Detta skulle vara mycket olyckligt, berättar han.

E22:ans sträckning förbi Söderköping är en ständigt pågående process. I höstas läckte dokument ut om att icke påbörjade vägprojekt ska omprövas baserat på nya miljökrav. Det spädde på oron om ännu en försening för vägprojektet i Söderköping.

– Därför ställer jag denna interpellation till trafikminister Anna Johansson, så att ministern förhoppningsvis kan stilla denna oro, förklarar Staffan Danielsson.

Han hoppas att frågan hanteras så snabbt som möjligt.

– När en interpellation ställs till en minister ska den bemötas med ett utförligt svar. Jag önskar att vi kan ha någon form av möte för att diskutera frågan ordentligt innan riksdagen gör uppehåll innan jul.

I interpellationen skriver Danielsson att den nuvarande trafiksituationen är ohållbar. Samhällsnyttan för vägprojektet är stor och att den därför ska tas in i den nya transportplanen.

Fotnot: Planen för byggstart är 2021 med målet att vara klart 2023/2024.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa