Förslaget: Skapa ett nytt kulturcentrum

Gör ett kulturcentrum av Bergaområdet. Det förslaget kommer från Björn Esping i ett medborgarförslag.

4 april 2019 21:00

Att Söderköping behöver en kulturscen är fastslaget i en utredning och något som behandlas politiskt i kommunen. Vad politikerna vill göra med de hus som står tomma i Bergaområdet är oklart, men det pågår en fastighetsutredning för att få ett samlat grepp om husens framtid.

Nu föreslår Björn Esping att kommunen gör ett kulturcentrum av Bergaområdet.

– En möjlighet är att bygga en kulturscen där den gamla gympasalen låg mellan Bergaskolan och Brunnslasarettet. Ett annat alternativ är att bygga om Brunnslasarettet till kulturscen, men risken finns att det blir för litet. Jag vill framför allt väcka frågan och inte peka ut exakt hur det ska vara, säger han.

Om man också rustade upp Bergaskolan skulle det kunna inrymma ett allaktivitetshus, med exempelvis en ungdomslokal, biljardhall, galleri, ateljéer och föreläsningssalar. En annan idé är att starta ett campus Söderköping vid Linköpings universitet och skapa en Institution för medeltidshistoria i något av husen.

– Jag tänker att det skulle kunna vara början till något nytt som anknyter till stadens gamla historia. Nästa steg kan bli Institutionen för mental och andlig utveckling, det knyter an till både Brunnsverksamheten och Franciskanerklostret, säger Björn Esping.

Men finansieringen då? Esping menar att det finns gott om bidrag att söka, bland annat från EU.

– Vi har också stora företag på orten som man skulle kunna gå till för att samfinansiera ett bygge av en kulturscen. Att bara få skattepengarna att räcka blir svårt. Men man måste våga satsa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Louise Åsenheim

Ämnen du kan följa