Förskolebarnen står utan klassrum

En hel förskoleklass på 18 barn saknar klassrum i Mogata skola i höst. Nu kan problemet lösas genom en flytt av paviljongen vid Skönbergaskolan till Mogata.

14 maj 2019 08:00

Sedan flera år tillbaka har förskolan i Mogata vuxit ur sina lokaler och utnyttjar också två klassrum i skolan för sin verksamhet. Nu börjar de stora kullarna komma upp i skolålder vilket gör att behovet av klassrum ökar.

– Det är relativt akut. Det finns en stor grupp förskoleklassbarn som det i höst saknas klassrum till, säger Mattias Geving, administrativ chef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Även på förskolan är det fullt och ett fåtal nya barn har hänvisats till Söderköpings stad.

– En hel del föräldrar i Mogata väljer förskolor i Söderköping ändå, då de pendlar. Vi har ju också fler förskolor båda i Mogata och i den änden av stan, säger Mattias Geving.

Andra tecken på trångboddheten är att det saknas expeditionslokaler, mötesrum och att två lokaler hyrts externt till skolans och fritidshemmets verksamhet.

Nu finns det förslag på att den paviljong som idag står på Skönbergaskolan ska lösa trångboddheten tillfälligt. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om startbesked idag, tisdag.

– Flytten ryms i investeringsbudgeten i år och det ska helst vara klart till skolstart. Men det är inte säkert att det hinns med, det beror på bygglovsprocessen och tillgången på entreprenörer, sa Rickard Bardun, chef på serviceförvaltningen på kommunstyrelsens öppna möte förra veckan.

Så småningom ska det byggas en ny förskola i Mogata och kommunen har redan köpt mark till ändamålet. Det krävs dock en ny detaljplan först vilket gör att det kan dra ut på tiden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Louise Åsenheim

Ämnen du kan följa