Förorenad mark upptäcktes vid Dockaområdet

Förorenad mark vid Dockanområdet är just nu ett fall för miljökontoret i Söderköping.

18 december 2017 16:01

Det var när man i mitten av september skulle byta en dagvattenledning som föroreningarna påträffades. Det man stötte på var svarta jordmassor som luktade starkt av petroleum. Grävjobben för en ny brunn och dagvattenledning pågick bredvid en mur som stöttar upp för gångbana och påfart till E22 vid trafikplats Klevbrinken. Först såg det ut att vara inom ett begränsat område. Frågetecken fanns för om föroreningen kunde komma från andra sidan muren, då vatten strömmade genom efter den senaste tidens regnande.

Miljökontoret gjorde ett besök på platsen den 19 september och dagen efter hade de förorenade massorna tagits bort.

Trodde man. För under saneringsarbetet upptäcktes en större förorening djupare i diket. Det framgår av den inspektionsrapport miljökontoret gjort.

Miljöchef Karolina Hedlund har besökt platsen.

– Vi har inte kunnat identifiera hur stort området är och vi vet inte vad föroreningarna består av eller beror på, säger hon.

– De har inte orsakats av någon olycka, utan det är en förorening som funnits i marken väldigt länge, kanske i decennier.

I de två inspektionsrapporter NT tagit del av konstateras att det ligger en äldre verkstad på platsen och det nämns även att ett asfaltverk har bedrivits i anslutning till platsen.

Men om någon av dessa är boven är okänt.

Marken ägs av kommunen och nu har miljökontoret krävt kompletterande utredningar av hur stort området är. Sedan kan en sanering påbörjas, men när den kan bli verklighet kan inte Karolina Hedlund svara på.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!