Flygplansvraket ingen fara för vattenkvalitén

Den J29:a, "flygande tunnan" som kraschade i Strodammen för 61 år sedan, och som NT berättat om, ligger i Söderköpings grundvattentäkt. Men någon fara för vattnet är det inte.

17 september 2015 14:51

Dels har det gått många år sedan händelsen och om det läckte oljor och flygbränsle från planet från början så anses det vara urlakat och borta för länge sedan. Dels genomgår också allt dricksvatten många reningsprocesser och kontinuerliga kontroller innan det kommer till kranarna.

– Vi vet att vi har bra vatten i Söderköping, säger va-chefen Theres Stark.

Vatten från Strodammen, så kallat råvatten, pumpas till Husby, det går igenom både sandfilter och naturlig infiltration i åsar innan det fyller på grundvattnet.

– Det tas ju inte direkt från dammen. Vi tar också många prover och har inte kunnat se att vattnet varit påverkat av något, säger Theres Stark vidare.

Men hur mycket har politikerna under åren brytt sig om att det ligger ett flygplan på sex meters djup i grundvattentäkten? Har man försökt få Flygvapnet att bärga sitt vrak?

Östen Johansson (C) var politiskt aktiv i många år och kommunlråd perioden 1995-98.

– Jag minns att vi diskuterade flygplanet med tjänstemännen för ungefär 20 år sedan och att de kunde lugna oss med att det inte var farligt.

Hur då?

– De gjorde undersökningar som visade att det inte fanns några utsläpp från planet.

Att kommunen skulle ha haft någon kontakt med Flygvapnet känner Östen Johansson inte till.

– Men jag vet ju inte vad som gjordes då när det här hände på 1950-talet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!