Politikerna har flera gånger förlängt möjligheten för de 18 före detta ensamkommande ungdomarna att bo kvar inom kommunalt stödboende i kommunen. Inför det beslut som togs på socialnämnden i förra veckan har Föreningen Frivilliga fadderhem i Söderköping uttryckt en stor oro för att killarna, som bott i kommunen i flera år och skaffat sig ett liv här, ska hamna på gatan.

Beskedet blev positivt för de som har fått eller kommer att få permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. De får ansöka om stöd i form av andrahandskontrakt.

– Det känns jättebra. Det var nästan en enig nämnd som tog beslutet, säger Boel Holgersson.

Lise-Lotte Dahlén, (SD) reserverade sig mot dock och yrkade på återremiss. Hon anser att de ekonomiska konsekvenserna inte är tillräckligt redovisade och att underlaget inte ger en klar bild av vad beslutet innebär för individen.

Enligt Anna Doll, chef på integrationsenheten, är det dock så att de som får stanna genererar ett överskott till socialnämnden.

– Det är väl finansierat genom statliga ersättningar för målgruppen, säger hon.

Det som har komplicerat situationen har varit hur kommunen ska kunna hjälpa de här ungdomarna utan att på något sätt prioritera dem före andra grupper som behöver hjälp med bostad. Lösningen är det boende som finns på Munkbrogatan, som består av 14 små rum där alla delar på en kokvrå.

– Det finns riktlinjer för bostadskontrakt och en prioritetsordning som ska följas, men det är inte alla de andra grupperna som passar att bo i ett litet rum och dela kök med 14 personer, säger Anna Doll.

Några av de ensamkommande bor redan på Munkbrogatan men nu ska även de som bor på Väduren flytta dit.

– Tanken är att Väduren ska användas till annan verksamhet (daglig verksamhet inom LSS, reds anm.) så vi har för avsikt att flytta dem, men har inte satt något datum, säger Anna Doll.

Elva av de 18 ungdomarna är fortfarande asylsökande, varav fem har fått avslag och har överklagat beslutet. De som får avslag på sin ansökan i högsta instans omfattas inte av kommunens beslut.

– Då finns en rutin att det har tre dagar på sig att lämna boendet, säger Holgersson.