"Det har varit en rörig period"

Färre än tidigare är nöjda med den kommunala hemtjänsten. Det visar en brukarundersökning som gjordes förra året.

12 maj 2019 19:00

Sen 2016 har kundnöjdheten inom hemtjänst och vårdboenden i kommunen mätts genom en enkät som skickas ut till brukarna. Enkäten som används är enkel, bara en fråga ställs och det ges möjlighet att lämna synpunkter. Resultatet inom den kommunala hemtjänsten visar att svarsnivå 4-5, som innebär att brukaren är nöjd eller mycket nöjd, har minskat från 86 procent år 2017 till 77 procent förra året. Anledningen till det försämrade resultatet uppges bland annat vara hög personalomsättning, chefsbyten och hög sjukfrånvaro som påverkar kvaliteten hos vårdtagarna.

De privata utförarna däremot har mycket hög nöjdhet hos brukarna, närmare 100 procent av de som har svarat.

Har resultatet någon koppling till "schematurbulensen" som varit inom den kommunala hemtjänsten?

– Jag skulle inte kalla det turbulens. Men de förändringar som varit, med chefsbyten, att personal slutat och den publicitet som varit om problemen har påverkat brukarna, säger Elisabeth Andersson, sakkunnig på socialförvaltningen.

– Det har varit en rörig period och då är det inte förvånande att det påverkar nöjdheten bland kunderna.

Däremot har nöjdheten ökar på vårdboendet Storängen, från 67 procent år 2017 till 84 procent 2018. Blå Porten har också ökat antalet nöjda brukare, från 74 procent år 2017 till 94 procent 2018. Som skäl uppges bland annat att antalet aktiviteter ökat och att verksamheten haft fokus på bemötandefrågor.

Totalt har svarsfrekvensen minskat något jämfört med 2016.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Louise Åsenheim

Ämnen du kan följa