"Det har tagit onödigt lång tid"

Trots att ingen anmälan har gjorts till IVO så utreder Söderköpings kommun själva fortfarande händelsen där Eva Andersson skadades.

9 november 2018 06:00

– Det är allvarligt att personen har skadat sig och gjort sig illa. Ärendet har inte avslutats utan är fortfarande på utredning, även om vi inte har skickat det vidare till IVO (Inspektionen för vård- och omsorg), säger Mikael Palm, tillförordnad socialchef.

Han förklarar att kommunen och ansvarig chef har ett system där avvikelser graderas och utreds även om inte alla skickas vidare som lex Sarah eller lex Maria.

– När en händelse inträffar så görs alltid en avvikelse och ansvarig chef gör en bedömning där man utöver allvarlighetsgraden i händelsen även bedömer in risk för upprepning. En händelse kan bedömas som allvarlig, men att risken för att den ska upprepas bedöms som liten. I ett sådant fall klassas händelsen som klass två, vilket innebär att den utreds men inte skickas till IVO, säger Mikael Palm.

I det aktuella fallet finns inte ansvarig chef kvar.

– Medicinskt ansvarig ska kolla igenom igen hur man har gjort bedömningen. Vi håller på med ärendet, men det har tagit onödigt lång tid på grund av chefsbyten, säger Mikael Palm.

Vårdtagaren har fått uppgift om att det skulle ha tagit för lång tid för att anmäla händelsen som en lex Sarah?

– Det stämmer inte, utan utredningen pågår fortfarande, säger Mikael Palm.

Nu har händelsen anmälts till JO. Hur ser du på det?

– Det är jättetråkigt att vårdtagaren inte tycker att vi har lyssnat. Jag har inte läst JO-anmälan än, men ska göra det, säger Mikael Palm.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elisabet Bergquist

Ämnen du kan följa