"Det finns inget rätt eller fel"

Under måndagen fick barnen på Sankt Anna skola kliva in i en fantasivärld och på ett lekfullt sätt lära sig mer om de 17 globala utvecklingsmålen. På plats fanns också lokal- och riksdagspolitiker för att få en inblick i arbetet.

19 november 2018 19:26

Det är företaget Läroriket/Ecorado som genom finansiering av Sida tagit fram nya läromedel kring Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål. Dels lanseras boken "17 också!" som för in de globala målen i ungdomars

vardag, dels ett paket med pedagogiska lajv som heter "Operation: Världen". Där levandegörs dilemman som vi ställs inför när vi ska ställa om till ett hållbart samhälle. I det här lajvet får barnen, i sina roller, ta ställning till om de ska bygga en solcellsfabrik för att skapa miljövänlig energi, men då tvingas skövla en skog där det bor utrotningshotade djur. I slutet får de rösta om hur de ska göra.

– Det finns inget rätt eller fel, säger Karin Johansson, läromedelsförfattare och upplevelsedesigner.

– Barnen är snabbare att hitta lösningar på problemen än till ett ja eller nej, säger Erik Strömberg, lajvpedagog på LajvVerkstaden i Västerås.

Tidigare har barnen i Sankt Anna skola varit med som textredigerare i ett annat läromedel på samma tema, även det framtaget av Läroriket.

– Sankt Anna är "the place to be" när det gäller de globala målen, det har jag förstått, säger Erik Strömberg.

Han var efteråt imponerad över hur bra barnen löst uppgiften.

– Även de riktigt små barnen klarade det galant, även om det ingår många svåra ord och begrepp.

I ett rum intill klassrummet samlades lokalpolitikerna Börje Natanaelsson (M) och Inga-Lill Östlund (L), riksdagsledamoten Juno Blom (L) och representanter för Läroriket/Ecorado. En återkommande fråga runt bordet var hur man ska sprida kunskapen och få fler skolor delaktiga.

– Det är oerhört viktigt att göra barnen delaktiga. De kan också lära oss vuxna en hel del. Det är svårt att försvara sig inför ett barn när man vet att man göra fel, säger Juno Blom (L), som sitter i utbildningsutskottet.

– Jag tror att det behövs en push uppifrån, från regeringen, annars finns risken att det rinner ut i sanden, sa Roland Arvidsson, läromedelsförfattare från Söderköping.

Även om det redan idag finns handledning och material som gör det möjligt för lärare att själva arrangera ett lajv i klassrummet, tror flera av dem att det vore bra med en riktad utbildningsinsats.

– Personligen, med min bakgrund som lärare, tycker jag att man borde göra en fortbildningssatsning på lärarna. På samma sätt som vi ha haft läslyftet och mattelyftet borde vi starta hållbarhetslyftet. Det skulle ge ringar på vattnet otroligt lång tid framöver, säger Karin Johansson.

Agenda 2030

17 globala utvecklingsmålen antogs av samtliga FN:s medlemsstater i september 2015.

Målen rör allt från jämställdhet, hälsa, klimat och biologisk mångfald till ekonomisk tillväxt och infrastruktur.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Louise Åsenheim

Ämnen du kan följa