Nämnden har fått ett särskilt uppdrag i kommunens strategiska plan för 2019–22. Där står det att det är särskilt viktigt att stödet till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förbättras. Satsningar på tidiga insatser och tidig läsförståelse ska fortsätta.

Men då nämnden går back enligt budget så beslutades besparingar på totalt 3,4 miljoner kronor vid förra mötet. I besparingarna ingår minskade resurser till elevhälsan på 600 000 kronor.

– Med de här neddragningarna på elevhälsan så kommer man inte att kunna genomföra detta uppdrag. Besparingarna kommer att drabba dem som har det sämst och svårast, säger Marja Bergström.

Artikelbild

| De här tänkta besparingarna slår mot dem som har det svårast, anser Marja Bergström (V).

Nu frågar Marja Bergström i sin interpellation om nämndens ordförande Roland Nilsson (C) tänker ta bort eller förändra det uppdrag som redan finns eller om nämnden anser att målen kan uppfyllas trots mindre resurser. Frågan ska diskuteras på kommande kommunfullmäktige i veckan. Vänsterpartiet uttrycker oro för utvecklingen och för att ungdomar med dessa problem inte ska få den hjälp de behöver.

– Om man drar ner på den tidiga hjälpen så märks det längre fram. Jag tycker inte att man bara kan tänka på pengarna. Vi ville höja skatten med 50 öre och då hade detta funnits med i budget. Men om pengarna inte finns, så måste uppdraget förändras. Det går inte att både spara och samtidigt tro att man kan fullfölja, hävdar Marja Bergström.