Därför sänker de inte ordförandens lön

Ordföranden i Ramunderstaden föreslås fortsätta ha ett arvode som är högt över andra kommunala bostadsbolag.

Åza Dias Mägi (MP) yrkade på en sänkning, men fick inget gehör i val- och arvodesberedningen.

23 januari 2019 13:55

Läs mer: Kravet: Halvera kommuntoppens lön.

Läs mer: Så motiverades det höjda arvodet.

På onsdagens kommunfullmäktige kommer beslut tas om politikernas arvoden de kommande fyra åren. Där föreslås ersättningen för Ramunderstadens ordförande ligga kvar.

– Det är skamligt, säger Nicklas Lindekrantz (Lpo), som är den som har uppmärksammat val- och arvodesberedningen och media på det höga arvodet.

Ordföranden i Ramunderstaden har ett årsarvode på 214 368 kronor, vilket går att jämföra med exempelvis Hyresbostäder i Norrköping (60 250 kronor) och Uppsalahem (122 246 kronor).

Vilka reaktioner har du fått efter att du gick ut med uppgifterna?

– Från allmänheten har jag bara fått positiva reaktioner. Från majoriteten har det mest varit att man vill rättfärdiga ersättningen med att ordföranden är med på si och så många möten, säger han.

Vid senaste sammanträdet med arvodesberedningen var inte Nicklas Lindekrantz närvarande, men han fick stöd av Åza Diaz Mägi som yrkade på att arvodet för ordföranden i Ramunderstaden ska sänkas från nuvarande 40 procent till 20 procent.

– Ordföranden i Ramunderstaden har inte så mycket arbetsuppgifter att ersättningen ska ligga så mycket högre än andra kommunala bostadsbolag, det finns inget som motiverar det, säger hon.

– Den nya majoriteten vill spara och snåla, då tycker jag inte vi ska ha en ordförande som får så galet mycket mer pengar, fortsätter hon.

Även Björn Grip (V) anser att arvodet är för högt och lämnade en protokollsanteckning med sina skiljaktiga meningar.

Vid senaste kommunfullmäktige, då det blev minoritetsåterremiss på beslutet om arvodena, handlade debatten till stor del om fördelningen av pengar mellan majoritet och opposition. Nu har man enats om en kompromiss, men Lindekrantz är fortsatt kritisk.

– Majoriteten vill höja sina egna resurser med 20 procent och sänka nivån för oppositionen med knappt 10 procent, säger han.

– De vill ta bort arvoderingen för insynsplatser, vilket var 200 kronor i timmen.

Förslaget är att oppositionsrådsposten sänks från 70 till 65 procent samtidigt som en oppositionsresurs tillsätts på tio procent. Gruppledararvodet sänks från 7,5, till 5 procent men förslaget är att gruppledararvoden delas ut till alla partier, även de som har över 40 procents tjänstgöring.

– Det gynnar bara majoriteten eftersom det är de som innehar de posterna, säger Lindekranz.

I förslaget till beslut finns också att det ska göras en samlad översyn av reglementet för arvoden under första halvåret i år.

– Det är absolut nödvändigt. Men jag förstår inte varför man inte kan göra ändringarna direkt, när frågan ändå är uppe på bordet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Louise Åsenheim

Ämnen du kan följa