Vid senaste öppna mötet med socialnämnden berättade Linda Uller om flera förbättringar som ska ha gjorts på Trännögatan, samt att flera boende har fått en god relation till Attendo och personalen.

Hur vet ni det?

– Det är en sammanvägd bedömning utifrån olika infallsvinklar. Vi ser inte att det finns en entydig negativ bild bland de boende och närstående. Det bygger också på våra egna bedömningar utifrån de uppföljningar vi gjort.

Artikelbild

| Linda Uller, socialchef.

– Sen är det så att det var länge sen vi hade en fördjupad uppföljning och därför kommer vi ha det i mars. Vi tror att vi kommer att få ett mycket bättre resultat då.

Men ni har inte haft några samtal nyligen med närstående?

– Nej, det har vi inte. Den senaste uppföljningen vi gjort i verksamheten nu är ett möte med personalen som våra sakkunniga hade förra veckan.

Linda Uller anser att det nu finns ett behov att en tätare dialog, djupare uppföljningar och att bygga upp ett förtroende både för kommunen och Attendo.

– Förtroendet är jätteviktigt, säger hon.

Christina Grell, regionchef på Attendo, säger att förbättringsarbetet med verksamheten pågår intensivt. Det stämmer att en konsult har tillsatts som tillsammans med verksamhetschefen jobbar med en projektplan som ska följas upp varje vecka.

– Vi har haft enskilda samtal om det här med alla närstående, säger hon.

Projektet har inget slutdatum utan fortsätter så länge det behövs.

– Är det så att man har synpunkter och frågor tycker jag absolut att man ska vända sig till verksamhetschefen.