Byggs ut som planerat

Kommunen går vidare med utbyggnaden av bredband på landsbygden. Det beslutet fattade kommunstyrelsen enhälligt under onsdagen.

14 februari 2013 00:00

- Det är en lättnad att vi kan gå vidare mot tidigare uppsatta mål, i stor enighet, säger Magnus Berge, (C) kommunstyrelsens ordförande.

Nu vill kommunen slutföra de förhandlingar de har påbörjat med Telia/Skanova. De räknar med att det tar ett par veckor och att de under den tiden kommer fram till ett alternativ att ta ställning till. Samtidigt kommer kommunen att fortsätta med det arbete de redan startat.

-Vi fortsätter att involvera byalagen och få dem att ansluta sig till stamnätet. Vi trummar på som vi gjorde före alla skriverier, säger Michael Botvidsson, förvaltningschef på Tekniska kontoret.

- Problemet är att våra medborgare fått minskat förtroende för att det här blir ett lyckat projekt, på grund av alla skriverier, fortsätter han.

Inte tappa fart
Kommunstyrelsen är enig om att det är mycket viktigt att arbetet inte stannar upp i det här läget. Man får inte tappa fart.

Oppositionsrådet Mattias Ravander (S) har också sagt ja till fortsatt arbete med bredbandsutbyggnaden. I en debattartikel i NT den 6 februari skrev han att S ville riva upp beslutet, eftersom spelplanen förändrats sedan beslutet i bredbandsfrågan togs i augusti i fjol. Nu har han ändrat åsikt.

- Beslutet som fattades av kommunstyrelsen i augusti var rätt beslut att fatta under de förutsättningarna. Den gemensamma ståndpunkt vi nått i dag visar att det finns en förståelse och öppenhet från båda sidor för att vilja lösa den här frågan på ett klokt sätt, säger Mattias Ravander.

Inga-Lill Östlund (FP) ledamot i kommunstyrelsen, tycker att det är mycket positivt att de nu går vidare och att frågetecknen rätas ut.

- Över hälften av våra invånare bor på landsbygden. Det är oerhört viktigt att de får tillgång till tekniken.

Magnus Berge instämmer.

- Det är ett jätteviktigt projekt för kommunens utveckling. Gör vi inte det här kommer vi på efterkälken.

Inga avsteg från ansökan
Under onsdagens möte gick man även igenom den skrivelse med kompletterande uppgifter om bredbandsutbyggnaden, som länsstyrelsen begärt. Inga avsteg från ansökan gjordes.

- Den har vi behandlat och enhälligt godkänt, säger Magnus Berge, direkt efter kommunstyrelsens möte under eftermiddagen.

Det var bara Miljöpartiet som avstod från att delta i de bägge besluten. Partiets ledamot hade inte förankrat förslaget till beslut i sin grupp.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ann-Charlotte Hansson