Avveckla eller utveckla S:t Anna skärgård?

1 mars 2019 04:00

Söderköpings kommun riskerar att avveckla i stället för att utveckla skärgården i ett nu aktuellt ärende! Det handlar om en skärgårdsbrukare som under några sommarmånader vill prova med servering på Aspöja i S:t Anna skärgård. Denna ö som ligger långt ut i skärgården och har ett 20-tal bofasta vill kommunen också se som en ”nod för turism/besöksnäring” med service som ”kan komma att utvecklas, på initiativ av markägare och verksamhetsutövare i området”.

Nu vill en bofast skärgårdsbrukare med familj komplettera sitt näringsfång med att under ett par somrar prova med en servering för fritidsboende och turister i ett av husen på gården. Verkar det bli ett hållbart ytterligare försörjningsben att stå på för henne och familjen, så kommer de att renovera en befintlig byggnad i anslutning till vattnet. Hon har nu ansökt om ett tidsbegränsat bygglov för att prova med servering under några år i huset på gården. Allt ser alltså ut att ligga mitt i prick när det gäller levande skärgård och lokalt förankrad näringsutveckling - men kommunens tjänstemän har nu föreslagit att man ska avslå (!) bygglovet för att det kanske kan störa en fritidsboende ett 50-tal meter bort (alla andra är översvallande positiva). Vi, ett antal fritids- och fastboende på Aspöja, hoppas att Söderköpings kommun tar sitt förnuft till fånga och ger tillfälligt bygglov för att prova med servering på Aspöja!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mer än fritids- och fastboende på Aspöja S. Berglund, O. och K. Skärlund, B. och P. Kark, K. och C. Sandell, B. och I. Aronsson, K. Lager, Bo Aronsson, B. Bisther, R. Eriksson, L. Leino, I. Rikkinen, S. och J. Hemmingsson, R. Skärlund, N. Skärlund, St. Berglund, U. Kronqvist, C. Ebersjö, F. Sandell, A. Sandell, L. Sandell, C. Haldorf, E. Sandell, Lo. Sandell, G. och B. Hemmingsson, C. Eriksson, K-G. Anderzén, B. och L. Hansson, B. Sandell, J. Sandell, Bi. Sandell, M. Sundén, Bi. Aronsson, M. Skärlund, Ma. Skärlund, Nic. Skärlund, A-C. Skärlund, mfl.