Äldre par får rätt mot kommunen

Det mycket gamla och sjuka paret ville bo på ett särskilt boende. Socialnämnden sade nej och paret överklagade.

22 januari 2015 13:42

Nu ger förvaltningsrätten paret rätt. Makarna är 93 respektive 89 år. Mannen är multisjuk och har cancer. Även kvinnan har en rad sjukdomar och känner en konstant oro över hemsituationen.

Paret har hjälp av hemtjänst flera gånger dagligen. De har erbjudits mer hjälp men tackat nej.

Förvaltningsrätten skriver att med tanke på den höga åldern, hälsotillståndet och situationen i övrigt är det rimligt att paret beviljas särskilt boende.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!