Slang - ett hemligt språk eller ett sätt att markera avstånd

Språket förändras ständigt, ord kommer till, ord försvinner. Slangen lever ett eget liv tills dess ord och uttryck införlivas i vårt gemensamma språk, eller bara försvinner, glöms bort.

18 februari 2006 04:00
- Men det är en myt att slanguttryck skulle vara något som bara lever under kort tid, säger Ulla-Britt Kotsinas.
- En del ord som vi fortfarande betraktar som slang är mycket gamla.
Hon om någon borde veta, för Ulla-Britt Kotsinas är professor emeritus i Nordiska språk vid Stockholms universitet och kan dessutom titulera sig slangvetare efter att i många år ha forskat om slang och ungdomsböcker och skrivit ett antal böcker i ämnet.

<span class="mr">Intresse för invandrarungdomarnas språk
</span>Vägen dit gick via intresset för invandrarungdomars språk. Ulla-Britt Kotsinas myntade begreppet Rinkebysvenska, det språk som först uppstod bland andra generationens invandrarungdomar i Stockholms förorter. Ulla-Britt Kotsinas ser Rinkebysvenskan med sitt typiska stötiga uttal som en egen dialekt oavsett om den talas i Rosengård i Malmö eller i Rinkeby i Stockholm eller i Norrköping. Hon tror att ungdomarna kommer att behålla sitt språk även som vuxna och att det den vägen blir än mer en del av den gemensamma svenskan.
Hennes möte med den blivande rap-kungen Dogge Doggelito på en ungdomsgård i Alby resulterade inte bara i att den ordvige Dogge blev hennes studieobjekt. Han blev också hennes vän och medförfattare till en bok om förortsslang.
Slang engagerar. Intresset är så stort attUlla-Britt Kotsinas har svårt att hinna med sin egen forskning om Stockholmsdialekter kring förra sekelskiftet..
Vad är då slang?
- Det finns egentligen ingen riktig definition, säger Ulla-Britt Kotsinas, men försöker ändå formulera vad som utmärker det vi gemensamt uppfattar som slang. Eller de flesta av oss.
Det beror nämligen på hur vi tolkar både orden och den som uttalar dem. Ta ett ord som "kolla". En fyraåring använder kolla när hon vill få kompisarna uppmärksamma på lastbilen som just åker förbi. Men för en vuxen är det slang, i stället försöker vuxna få det lilla barnet att säga " Titta, där åker en lastbil".
Det är lite av hemligheten med slang, även om vi inte medvetet tänker på det. Slang talas av en grupp som identifierar sig med just det språket och de uttrycken. Slang kan användas för att markera avstånd till den etablerade världen, som en provokation eller som ett hemligt språk för att andra inte ska förstå. Slang används som en värderande markering. Ibland positivt men oftast negativt.
- Slang är kopplat till ungdomskulturen. När vuxna använder sig av nya uttryck kallar vi det inte slang. Då är det yrkestermer eller något annat, säger Ulla-Britt Kotsinas.
En del ord förblir slang år efter år, medan andra tappar sin slangprägel och blir en del av det allmänna språket. Galen, vansinnig, tokigt, ruskigt använder vi som förstärkningsord utan att mena dess egentliga betydelse.

<span class="mr">Skarpsynthet och humor
</span>För att kunna skapa nya slanguttryck krävs inte enbart ett visst mått av utanförkänsla, upprorsanda och behov av att tillhöra en viss grupp. Det krävs också skarpsynthet, humor och intelligens för att komma på de riktigt bra slangorden.
Ulla-Britt Kotsinas nöjer sig inte med att sammanställa långa ordlistor över slang till eftervärlden. Hon ser slangorden i ett större sammanhang, både historiskt och socialt.
- Allt går igen. I dag lever vi på många sätt
i samma situation som när Sverige förvandlades till folkhemmet på 1930-1940-talen. Jag känner igen det, det är därför jag sysslar med det jag gör, ingenting annat.
Ulla-Britt Kotsinas är född på Söder i Stockholm. Mamma kom från Tornedalen, pappa från Göteborg. Hon är en av dem som gjort klassresan, från arbetarbarn till professor.
- Min styvpappa tyckte inte att läroverket var något för en arbetarunge. Men det tyckte jag, säger hon och den då tioåriga flickans beslutsamhet kan anas i den vänliga blicken.
Ulla-Britt Kotsinas började på det första flickläroverket på Söder.
- Jag är uppvuxen i de kvarter som bara några årtionden tidigare var Stockholms slum. På Söder frodades slangen. De unga män som då pratade slang sågs som både framåt och farliga. De var söner till de nya stockholmarna, de som flyttat till staden från hela landet. De drog runt på gatorna och spred skräck på samma sätt som dagens gäng med invandrarungdomar gör. Andra generationens invandrare som skapat ett gemensamt språk. Det är inte möjligt att höra om en pojke som pratar Rinkebysvenska kommer från Turkiet, Grekland eller Irak.
- Oavsett varifrån man kommer så skapas slangen efter ett liknande mönster. Orden betraktas som både fel och fula av vuxenvärlden.
Rinkebysvenskan är inget unikt för Stockholms invandrartäta förorter. Dialekten, med sin speciella rytm och sina grammatiska formfel, finns både i Göteborg och Malmö. Men också i städer som Norrköping. Från romernas språk, romani, liksom från engelskan, amerikanskan och Rinkebysvenskan kommer mycket av dagens slang. När ungarna hälsar på varandra med ett Shoo så är det just Rinkebysvenskans ord för tjena, hej, de snappat upp.

<span class="mr">Inte längre Gud och djävulen
</span>Påverkan från andra språk än engelska och romani märks också i slanguttrycken. Ord som anspelar på Gud och djävulen provocerar inte i dag på samma sätt som för några decennier sedan. Nu är det i stället könsord och andra uttryck som anspelar på sex som får vuxenvärlden att reagera över ungdomars språk.
- Hora och fitta är typiska ord som vuxna reagerar över, säger Ulla-Britt Kotsinas som i egenskap av slangexpert suttit i tv:s debattprogram och förklarat hur ordet hora används bland ungdomar.
- För de flesta vuxna svenskar är det ett ord som är oerhört negativt och provocerande. För många ungdomar är det däremot inte alls så upprörande. Både killar och tjejer använder det utan att mena något speciellt. I Grekland eller Finland ingår orden som naturlig slang, det är inte mer med det. Snarare är det att jämföra med att säga "jävla kärring" eller något annat till någon man är riktigt arg på.
På 1930-talet när folkhemmet började byggas var slang mycket populärt. Bilden av en rådig, munvig men inte allt för laglydig arbetargrabb, med gott hjärta, som ställde allt till rätta spreds i filmer som Söderkåkar.
- En idyll av något som i verkligheten var mycket fattigt och eländigt, säger Ulla-Britt Kotsinas.
- Fast det är ändå den perioden jag väntar på, säger hon med ett småleende.
- Att en munvig kille som pratar Rinkebysvenska fixar Sveriges utlandsaffärer eller vilka bekymmer det nu kan vara vi har.
När ett slangord skrivs har det redan funnits under många år. Några exempel:
Tjej - från romani, ursprungligen prostituerad kvinna, nu i betydelsen flicka, kvinna.
Shoo - från Rinkebysvenskan, betyder tjena, hej
Guss - flicka
Lacostehockey - golf
Ramlösa - damcykel
Hunk - pojke
Jurassic Porc - tjock person
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!