Skrotregel för mc bara känd av kommunen

Enligt kommunen krävs ett särskilt tillstånd för att skrota motorcyklar och mopeder. Det känner varken bilskrotare eller miljödepartementet till.

15 juli 2008 00:16
Kommunen är bekymrad över att motorcyklar och mopeder skrotas av bilskrotar utan att de fått tillstånd.

 

- Vi tycker att det är märkligt, någonstans måste Norrköpingsbor skrota sina mopeder och motorcyklar, säger Tora Strandberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör på kommunen.

 

Roger Jonsson är vd för Karstorps Bildemontering AB som länge skrotat motorcyklar och mopeder. Han tycker att kommunen har varit dålig på att informera om tillståndet.

 

- Vi har ansökt om att få skrota motorcyklar och mopeder. 29 juni fick vi veta att nya regler gäller från 1 juli. Kommunen hänvisade oss till länsstyrelsen, men hon som sköter det har semester till den 12 augusti.

 

Informerat under våren
Enligt Tora Strandberg finns det inga nya regler för skrotning av mopeder och motorcyklar från 1 juli. Hon menar att regeln om tillstånd funnits länge.

 

- Vi har informerat om tillståndet under våren. Vi kände inte till regeln tidigare och har därför inte påpekat det för skrotarna.

 

Tora Strandberg förklarar att kommunen fick kännedom om regeln först när de fick en förfrågan om att öppna en mopedskrot. Kommunen vände sig till länsstyrelsen som inte heller kände till saken. Det var när Tora Strandberg tog kontakt med Naturvårdsverket som hon fick veta att skrotning av mopeder och motorcycklar kräver ett särskilt tillstånd.

 

- Jag hittade en auktoriserad mopedskrot i hela Sverige och den var inte ens känd av den kommun den låg i. Inte heller Naturvårdsverket kunde hitta en enda mopedskrot i landet.

 

Inte skada miljön
Naturvårdsverkets sakkunnige på området är tjänstledig. Det finns inte någon annan som kan förklara vilka regler som gäller för skrotning av olika fordon. Magnus Blücher är kansliråd på miljödepartementet och han försöker ge klarhet i frågan.

 

- Jag känner inte till att något särskilt tillstånd krävs. Den grundläggande bestämmelsen i miljöbalken är att alla som har miljöfarliga saker är skyldiga att hantera dem på ett sätt som inte skadar miljön. Det gäller även mopeder och motorcyklar. Om man ska etablera en näringsverksamhet som ska ta hand om miljöfarligt avfall kan det behöva prövas i kommun, landsting eller miljödomstol. Det beror på i vilka volymer och i vilken omfattning olja och annat miljöfarligt material ska tas om hand.

 

Magnus Blücher är förbryllad över att Naturvårdsverket inte kan få fram någon som kan förklara hur det ligger till.

 

- Det finns ingen som kan ge ett svar på det, landets resurser på området är helt uttömda.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!