Skolansvariga ska bygga bort segregation

Skolor ska ha elever med olika bakgrund. Kommuner och fristående skolhuvudmän får nu ett uttalat krav på sig att verka för det. Enligt utbildningsminister Gustav Fridolin kan det göras genom att placera nya skolor strategiskt.

22 februari 2018 07:08
Det ska vara naturligt för barn i villa och barn i hyreshus att gå till samma skola, säger han till TT.

Regeringens förslag om att skolansvariga ska motverka bostadssegregationen skickas nu till lagrådet för granskning. Enligt Fridolin finns det en unik möjlighet att jämna ut de sociala skillnaderna när det nu ett antal år framöver byggs historiskt många nya skolor.

Den största grunden för skolsegregation är bostadssegregation. Därför är besluten om var man bygger skolor de beslut som påverkar skolsegregationen allra mest, säger Fridolin.

Ingen lottning

Han förutser att det på sikt blir färre högstadieskolor i socialt utsatta områden.

I städer väljer många elever en annan skola när det är dags att börja i högstadiet. Där finns det tillfälle att låta elever med olika bakgrund mötas i samma skola. Så har man planerat i bland annat Nyköping, Gislaved och Gävle, säger han.

Regeringens förslag bygger på betänkandet från Skolkommissionen, som tillsattes efter de historiskt dåliga Pisa-resultaten 2012/13. Regeringen kommer senare att lägga fram fler förslag med syfte att utjämna de sociala skillnaderna mellan olika skolor. Men något förslag om att lotta elever till de allra populäraste skolorna, vilket kommissionen föreslog, är inte aktuellt.

Det förslaget hade inget parlamentariskt stöd, konstaterar Fridolin.

Kan få stänga

I den remiss som nu går till lagrådet finns däremot ett förslag om att skärpa sanktionerna mot dåliga kommunala skolor, på liknande sätt som när Skolinspektionen drar in tillståndet för en fristående skola som inte håller måttet. Det innebär alltså, i extrema fall, att en kommunal skola kan få stänga.

Kan man inte åstadkomma en förbättring på annat sätt måste eleverna få gå på en annan skola, säger Fridolin.

Regeringen vill också ge grundskolerektorer ett större ansvar för att se till att elever med hög ogiltig frånvaro kommer tillbaka till skolan.

Det handlar totalt sett om tusentals elever som har sådan här långvarig, problematisk frånvaro. En frånvaro som påverkar vilka möjligheter man har i framtiden, säger Gustav Fridolin till TV4 Nyheterna
Fakta: Förslagen

1. Kommuner och fristående huvudmän ska aktivt verka för att en allsidig social sammansättning. Nya skolor ska placeras "så att det oftare är naturligt både för direktörens och lokalvårdarens barn att gå i samma skola."

2. Tillsynen av kommunala och enskilda huvudmän ska bli mer likvärdig.

3. Insatser för minskad frånvaro.

4. Skolchefens roll blir statligt reglerad.

Källa: Gustav Fridolins debattartikel i Dagens Samhälle.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!