SKL varnar för underskott på 40 miljarder

Kommunernas resultat för 2016 var det starkaste någonsin.

Men situationen försämras de närmaste åren.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) varnar i sin rapport för ett underskott på 40 miljarder kronor fram till 2020.

10 maj 2017 10:00

I SKL:s kalkyl skriver man att de beräknade kostnaderna ökar med 67 miljarder mer än de beräknade intäkterna. Detta med oförändrat skatteuttag fram till år 2020. Även om ökade statsbidrag och resultatförsämring skalar bort 27 miljarder innebär det att kostnaderna skulle behöva öka med cirka tio miljarder konor mer per år för att alla ska kunna erbjudas samma välfärd som i dag, skriver arbetsgivar- och intresseorganisationen.

Bakgrunden till detta är en kraftig befolkningsökning i form av nettomigration liksom födelseöverskott. Detta i sin tur leder till brist på arbetskraft bland lärare, socialsekreterare och sjuksköterskor vilket gör att kommunerna tvingas ta in hyrpersonal.

Bland förslag på åtgärder lanseras nu skattehöjningar, höjda generella statsbidrag liksom avgiftshöjningar.

"Produktivitetsökningar är att föredra, förutsatt de är möjliga att genomföra på ett hållbart sätt. Rent matematiskt skulle det räcka med cirka en procents årlig produktivitetsförbättring 2017-2020 jämfört med vår kalkyl", skriver SKL i sin rapport.

För 2016 blev kommunernas resultat preliminärt 22 miljarder kronor. Nio kommuner redovisade underskott.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT