Sensationellt fynd mitt i city

Det är ett fynd som är smått sensationellt. Mitt inne i centrala Norrköping, ett litet fragment från en förmodad gravhäll i kalksten, förr kallad för Eskilstunakista, som kan dateras tillbaka till 1000-talet.

8 oktober 2011 08:20

- Det här är väldigt unikt för Norrköping, säger arkeolog Michél Karlsson, vid Arkeologikonsult. Sådana här fynd är ju oftast knutna till en kungsgård eller stormannagård.

Fyndet gjordes för ett par dagar sedan under den arkeologiska förundersökningen i kvarteret Gamla Rådstugan, mellan Skolgatan och Gamla Torget. Arkeologerna hade grävt sju schakt vid tomten, alltså parkeringen bakom Tvål-Jockes hus, ut mot Skolgatan och kvarteret Knäppingsborg.

I ett av dem, två meter djupt och under de medeltida lagren, påträffades fragmentet i kalksten, cirka 20 centimeter brett och 8 centimeter tjockt. Inristat ses delar av ett kors, där dess form enligt ett expertutlåtande talar för en datering till 1 000-talet.

Med tanke på fyndets dignitet, kommer troligen länsstyrelsen att besluta om en större slutundersökning.

Finns det chans att gräva fram fler delar av gravhällen vid en större undersökning?

- Absolut. Det kan mycket väl finnas flera delar av den på samma plats.

Fynden i övrigt från undersökningen spänner från 1300-talet och framåt.

 

Läs mer i lördagens NT.

<p>Fakta Eskilstunakista</p>

En Eskilstunakista (benämningen kommer av att de första påträffades i Eskilstunatrakten), eller tidigkristet gravmonument, är en kista i sten. Gavelhällarna är vanligen dekorerade med kors, slingor och ofta även med runinskrifter. Eskilstunakistor restes under senare delen av 1000-talet och första delen av 1100-talet.

Särskilt rikligt förekommer de i västra Östergötland, exempelvis vid Hovs kyrka och även i Västergötland. Kistan ska inte uppfattas som vilorum för den döde utan som minnesvård i anslutning till graven.


Källa:
Nationalencyklopedin

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!