Religiösa sekter – "en giftig cocktail"

En underbar sanning som löser allt. Därpå kärleksbombning, isolering och en långsam normalisering av det otänkbara.

Vem som helst kan råka in i en destruktiv sekt, enligt experterna.

16 maj 2019 20:28

För den som aldrig varit i närheten av en destruktiv sekt framstår det som kommer fram i samband med åtalet mot delar av ledningen i Knutbyförsamlingen som fullkomligt obegripligt.

Misshandel, kränkningar och sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning är brottsrubriceringarna. Målsägandena säger sig ha blivit bestraffade på olika sätt både fysiskt och fysiskt – kränkta, nedvärderade och hunsade om de inte böjt sig tillräckligt för ledningen. De har funnit sig i det, eftersom de trott att den som trotsar ledningen också trotsar Gud.

Ingen människa går in i en församling som Knutby för att bli misshandlad. Det är en normaliseringsprocess, i kombination med isolering. När det dessutom finns religiösa övertoner så blir det en otroligt giftig cocktail, säger Helena Löfgren, legitimerad psykolog och specialiserad på otillbörlig påverkan.

Alla kan trilla dit

Hon förklarar att vi alla är sårbara någon gång i livet. Om vi då stöter på någon med en underbar sanning som löser allt så kan vi trilla dit.

Helena Löfgren har själv erfarenhet av att vara med i en destruktiv sekt. I sin ungdom, i början av 90-talet, var hon med i Moonrörelsen i två år, men kom loss därifrån. Sedan dess har hon utbildat sig till psykolog och terapeut och arbetat med att hjälpa människor som drabbats av sekter.

Det finns också en förklaringsmodell i anknytningsteorin inom psykologin. Enligt ny forskning har vi med oss anknytningen hela livet. Barn får en otrygg anknytning när att vårdaren, som barnet ska söka skydd hos, har varit den som är den skrämmande. Barnet söker ändå skydd hos den personen. Då tvingas barnet förneka en del av sig själv för att få skydd. Det gör att anknytningen störd. Barnet blir då oförmöget att reflektera kritiskt över relationer.

Men den som haft en trygg anknytning är inte heller skyddad, förklarar hon.

Då tror man kanske att alla människor är snälla, säger Helena Löfgren.

Ett erbjudande

Staffan Rosander, samordnare på organisationen Föreningen rädda individen (Fri) som arbetar med att stötta människor som råkat in i sekter, är inne på samma linje.

Man kanske tror att de som går med i sekter är dumma människor. Men det är de inte, de är egentligen bara på fel plats vid fel tillfälle. De får ett erbjudande som de tror är bra, säger han.

Det kan vara erbjudanden av olika karaktär, beroende på vad det är för slags sekt. Der kan handla om religiösa lösningar, livsåskådningsinriktningar, möjligheter att tjäna pengar eller att skaffa sig makt och betydelse i exempelvis mc-gäng.

Sedan sker en mycket långsam och finkalibrerad normalisering, förklarar experterna. Helena Löfgren jämför normaliseringen med den som en misshandlad kvinna utsätts för i ett destruktivt förhållande. Sakta, sakta blir det otänkbara helt självklart.

Manipulation sker inte några stora steg. Många säger att manipulationen måste vara extraordinär, men det är den inte. Det är koncentrationen av manipulationstillfällen som är det, säger Helena Löfgren.

Beroende av sekten

Ledarna nedvärderar också långsamt medlemmarnas gamla liv, och deltagarna avskärmar sig alltmer. Till slut kan det bli så att banden till tidigare vänner, familj, jobb och utbildningar kapas helt. Då befinner sig medlemmen i ett mycket utsatt läge, helt beroende av sekten. Vägen tillbaka blir jättesvår.

Vissa sekter har till och med ett eget språk. Scientologerna, till exempel, har en lista med 3 000 ord med särskilda betydelser. Det kan också vara likadan, gemensam klädsel, eller en egen religiös inriktning och tro, säger Staffan Rosander.

Ofta hålls nya medlemmar åtskilda från varandra för att inte kunna jämföra sina upplevelser, berättar han.

 Det finns också ofta minst tre olika sanningar i en sekt. Dels den som sekten förmedlar utåt, och dels den som medlemmarna får. Dessutom har oftast ledningen en egen sanning som ingen annan får vetskap om, säger Staffan Rosander.
Fakta: Varningssignalerna för en farlig sekt

Enligt Helena Löfgren finns inget "vaccin" mot att dras in i en sekt. Om man tror sig vara "vaccinerad" är risken större att åka dit. En varningslista med farliga sekter gör inte heller någon större nytta – sekterna byter namn. I stället är det viktigt att vara uppmärksam på varningstecknen:

* Det är bråttom. Till exempel ska jorden snart gå under, och man måste skynda att ansluta sig.

* Kärleksbombning. Gemenskapen görs mycket attraktiv, till exempel genom komplimanger och uppskattning.

* Ledaren använder auktoritet som inte är riktig, till exempel särskilda egenskaper, fina utbildningar eller upphöjda positioner. Det är lätt att bli förförd och skippa granskningen.

* Man får något och sätts i skuld. Då vill man ge tillbaka.

* Om lösningen på tvivel förvrängs. Till exempel om den som vill dra sig undan för att tänka efter får höra att det som behövs i stället är mer böner, deltagande eller engagemang.

Källa: Helena Löfgren, psykolog och terapeut


Fakta: Olika sekter

Enligt Föreningen rädda individen är ordet sekt egentligen inte negativt laddat. Först då sekten är destruktiv blir den farlig. Till exempel kan sektens metoder inneböra manipulation och utnyttjande. Det finns 300–400 olika sammanslutningar i Sverige som kan kallas sekter. Ett 30-tal av dessa är destruktiva.

Det finns många olika typer av sekter. Dels förstås de religiösa, dels livsåskådningssekter och även ekonomiska sekter, som säljer produkter i kedjebrevs- eller pyramidform.

Källa: Föreningen rädda individen


Fakta: Detta driver sekten

Frågan är varför destruktiva sekter uppstår. Staffan Rosander, organisationen Fri, pekar på behovet av makt hos grundarna, som han tror är den viktigaste drivkraften. Makten korrumperar och gör att sektledarna tappar fotfästet i det normala, även om sektens syfte har varit gott från början. Pengar kan också vara en drivkraft, särskilt för vissa sekter, tror han.

Helena Löfgren tror att sekter uppstår då ändamålet enligt grundaren helgar medlen, där allt underordnas sektens ändamål. Till exempel tror hon att vi snart kommer att få se klimatsekter.

Källa: Föreningen rädda individen och Helena Löfgren, psykolog och terapeut

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Cederblad/TT