Populärt slott måste renovera fuktskador

På grund av stora fuktproblem måste en del av golvet på Löfstad slott renoveras. Målet är att det ska vara klart till sommaren.

10 februari 2019 19:00

Problemet med fuktskador på trägolvet i Löfstad slott är inte direkt nytt.

– Nej, det har väl i stort sett pågått sedan 1600-talet. Slottet är ju byggt på ett berg, så avrinningen skapar stora problem under huset, säger Per Stålebro, verksamhetsledare Löfstad slott på Östergötlands museum.

Museet (som förvaltar interiörerna på Löfstad slott) och Riddarhuset (som äger byggnaden och marken) vill nu med gemensamma krafter åtgärda fuktproblemen.

– Vi har kört dräneringar i omgångar, men nu ska vi försöka gå djupare och göra en mer omfattande renovering, säger Stålebro vidare.

Men då Löfstad slott sedan 1983 klassas som byggnadsminne är det inte bara att ringa första bästa hantverkare.

– När man renoverar en villa kan man ju säga att vi tar bort lite till när vi ändå är igång. När det gäller byggnadsminne får ingenting avlägsnas i onödan, säger Klara Johansson, byggnadsantikvarie på länsmuseet.

– Vi måste exempelvis även ha med en arkeologisk kontrollant på plats, säger Per Stålebro.

Och renoveringen måste framförallt föregås av ett tillstånd från Länsstyrelsen i Östergötland.

– Vi har en bra dialog med länsstyrelsen. Vi måste tänka igenom varje del mycket noga innan vi fattar beslut. Vi måste öppna upp golvet för att få en tydlig bild av skadorna. Vi vet ännu inte hur omfattande renovering det krävs, säger Klara Johansson.

Extra lurigt i fallet med Löfstad slott är att den korkmatta som ligger på trägolvet också är från sekelskiftet 1900 och bedöms i sig vara intressant ur historiskt perspektiv.

– Ja, själva linoleummattan måste också behandlas med varsamhet. Vi får försöka hitta en bra lösning, säger Klara Johansson.

Vad prislappen landar på vet man inte i dagsläget, men klart är att Riddarhuset bidrar ekonomiskt.

Så fort vädret tillåter inleds en ny dränering av marken.

– Målet är att renoveringen ska vara klar lagom till sommarsäsongen, säger Per Stålebro.

Löfstad slott blev inflyttningsbart 1660 och under åren har släkterna von Fersen och Piper satt sin prägel på slottet. Emilie Piper testamenterade 1926 egendomen med byggnader och mark till Riddarhuset och Östergötlands museum.

Kokerskans rum ligger i den nordöstra delen av köksvåningen. Kokerskan var den som hade ansvar för all matlagning till herrskapet.

– Rummet är en viktig del av Löfstad slott, det vill vi gärna visa upp för besökarna i fint skick, säger Klara Johansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Jensen

Ämnen du kan följa