Polisen släpper asylbrottssiffror

Den nationella särskilda polisinsatsen Alma är avvecklad och nu offentliggörs siffror polisen anklagats för att mörka.

Det finns ingenting i det här som är hemligt, säger kommenderingschefen Stefan Hector.

19 februari 2016 11:41

Asylsökanden utsätts för brott. Asylsökanden begår brott. Och när omkring 56 000 personer delar på utrymmet på landets omkring 420 tillfälliga asylboenden sker främst anmälningar av misshandel samt hot och ofredanden.

Under den period som polisen nu granskat manuellt (11 november 2015 till 31 januari 2016) anmäldes 831 misshandelsfall på asylboenden samt 484 fall av hot och ofredanden.

Under ungefär samma period har poliser eller operatörer på ledningscentralen registrerat - med den omskrivna koden R291 - att patruller åkt på 27 självmordsförsök och 31 fall med psykiskt sjuka. Men alla ärenden som i teorin hade kunna kodas med R291 har inte kodats.

Fortsatt förstärkning

Stefan Hector, kommenderingschef för Alma, tycker att det är skönt att siffrorna nu är på bordet.

Det hade varit bättre om jag bara beslutat att lämnat ut det här från början för det finns verkligen ingenting i det här som är hemligt eller känsligt, säger han.

Att Alma är avslutad betyder inte att id-kontroller eller gränskontroller upphör. Arbetet fortsätter som tidigare men leds på ett annat sätt.

Vår ordinarie verksamhet var inte anpassad för det tryck som uppstod. Därför beslutade vi om en nationell särskild händelse i september förra året för att kunna ta personal från andra verksamheter och peta in dem i den särskilda händelsen, säger Stefan Hector.

Lösningen var kortsiktig och tog mycket kraft. Insatsen var på väg att avvecklas flera gånger men fortsatte när först gränskontrollerna tillkom, sedan id-kontrollerna.

När Alma nu avslutats läggs arbetsuppgifterna ut i den ordinarie verksamheten.

Fram till att polisregion syd kan bära sin egen tyngd så kommer vi att fortsätta att förstärka med poliser från andra delar av landet, säger Stefan Hector.

Nytt normalläge

Att stora mängder människor söker sin tillflykt till Sverige är ur polisens perspektiv det nya normaltillståndet.

Gränspolissektionen i syd växer genom intern och extern rekrytering och kommer att bli nästan dubbelt så stor, säger Patrik Engström, gränspolischef på nationell nivå.

I takt med att Migrationsverket kommer i kapp kommer också antalet utvisningsärenden som polisen ska verkställa att växa kraftigt. Även där kommer det att behövas mer personal.

Men även i det mer vardagliga arbetet påverkas polisen kraftigt.

Vi har fått 163 000 nya människor på ett år. Anläggningsboenden ligger ofta i glesbygd med lång framkörningstid för polisen. Ett lokalpolisområde kan vara nästan lika stort som ett mindre europeiskt land och befolkningsökningen i avfolkningsbygd kan landa på tusen procent.
Det är en enorm utmaning för hela polisen, säger Patrik Engström.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!