Ekonomi Genomsnittslönerna i Storbritannien, inklusive bonusar, lyfte 3,4 procent i årstakt under tremånadersperioden som avslutades i november i fjol, enligt den brittiska statistikbyrån ONS.

Det var mer än väntade 3,3 procent och den högsta löneökningstakten sedan mitten av 2008.

Sysselsättningen fortsätter också att öka, upp med 141 000 personer under tremånadersperioden. Det kan jämföras med en snittprognos på en ökning på 85 000 bland analytiker.

Sysselsättningslyftet kommer trots att den brittiska ekonomin präglas av osäkerhet till följd av det oklara läget när det gäller Storbritanniens EU-utträde.

En separat rapport från ONS visar samtidigt att den brittiska statens upplåning ökade mer än väntat i december, vilket hänger samman med ökade avgifter för EU-medlemskapet.