Det var vakterna på krogen som inte ville släppa in de båda männen. Enligt polisen så fanns det redan gäster som man tror har koppling till Black Cobra inne i lokalen.

När de båda Outlaw-killarna nekades entré blev det bråk och polis kallades till platsen.

- De greps enligt PL13 och har varit här under natten. De släpptes ut nu på morgonen, uppger Anders Arvidsson som är stationsbefäl vid polisen i Norrköping.

PL13 är en lag som säger att om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna så kan polisen omhänderta vederbörande.