Saneringen i gång igen

Efter ett uppehåll under årets första månader är nu saneringen i Gusum åter i full gång.

18 februari 2014 02:00

Efter en dryg månads stopp jobbar nu återigen grävskopor och lastbilar med att växelvis gräva upp och transportera bort forna miljösynder från det i folkmun kallade bruksområdet i Gusum.

Resterna av Gusums Bruks lokaler syns fortfarande på marken där smulorna av eldrött tegel skymtar i leran. Projektledare Ebba Wadstein uppger att grävmaskinisterna hela tiden delar upp jordmassorna utifrån deras utseende, men att det även tas kontinuerliga markprover för en bedömning om vilka jordmassor som ska skickas till Toverum respektive RGS-90 i Norrköping.

– Vi stöter fortfarande på lite överraskningar här och var i marken. Häromdagen fann vi giftig stenkolstjära på en plats vi inte väntat oss, det har vi täckt över tillfälligt just nu för att förhindra spridning, säger Wadstein.

Den forsande Gusumsån intill saneringsområdet skyddas i den här saneringsetappen av siltdukar liknande de som har använts för att minska grumlingen vid muddringen av Valdemarsviken. I Gusumssaneringen används dukarna för att förhindra vattenpåverkan under grävningen.

Mark- och miljödomstolen mottog nyligen Valdemarsviks kommuns ansökan om vattendom för nästa etapp i saneringen, då man bland annat ansöker om att under en begränsad tidsperiod få leda om Gusumsån för att sanera själva åfåran.

I samband med rapporteringen om protesterna mot kommunens transporter till Toverum har flera läsare vänt sig till NT med frågan om hur länsstyrelsen kan finna det okej att lägga förorenade jordmassor från Gusum på Toverum. ”Kan man inte då lika gärna låta gifterna ligga kvar i Gusum?”, undrar man.

NT har bett länsstyrelsens miljödirektör Karin Sigvardsson om ett svar.

– Vi vet ju att jorden i Gusum innehåller en stor mängd tungmetaller, och den största anledningen till att de bör flyttas är för att de ligger intill Gusumsån där de lakas ned och sprids med vattnet. Därtill finns det ledningsgravar intill ån som möjliggör spridning av gifterna. I Toverum däremot, har vi funnit att delar av jordmassorna från Gusum har sådana egenskaper att de bedöms lämpliga att läggas under lager av bentonitduk och på så vis inte riskerar att spridas ens i närheten av det sätt som är fallet i Gusum.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Andersson