Ny statistik från länsstyrelsen i Östergötland, som driver den nationella stödtelefonen för alla som är drabbade av hedersvåld eller hedersförtryck eller som stöter på personer som är utsatta, visar att antalet utsatta bara ökar.

Ett exempel är det fall i Mjölby som vi skrivit om tidigare i år, där en minderårig flicka fördes utomlands mot sin vilja. Fadern upphävde hennes svenska medborgarskap och avsåg att gifta bort henne i Irak.

Senare har det framkommit bland annat i rapportering i Sveriges Radio P4 att pappan samtidigt upphävt medborgarskapet för ytterligare en dotter.

Artikelbild

| Nationellt ansvarig. Juno Blom är nationell samordnade mot hedersrelaterat förtryck och våld. Hon efterlyser mer aktivitet från svenska myndigheter.

År 2014 fick länsstyrelsen i Östergötland via stödtelefonen kännedom om 255 tjejer, kvinnor, pojkar och män som utsattes för hedersvåld. Under 2017 har 798 ärenden inkommit.

– All utsatthet är allvarlig men barn och unga som förs ut ur Sverige upprör mig starkt. Alla de barn och unga som inte finns kvar i Sverige längre – och jag tänker ofta på de fall som ingen identifierat eller rapporterat om till ansvariga myndigheter. De här fallen är ju bara de fall som kommit in till vår stödtelefon, säger Juno Blom, nationell samordnade mot hedersrelaterat våld och förtryck vid länsstyrelsen.

Östergötland ligger högt på listan över län där hedersrelaterat våld anmälts till stödtelefonen under 2017: Under förra året rörde 44 ärenden tjejer, kvinnor, pojkar och män i Östergötland. Bara Västra Götaland och Skåne hade fler ärenden (106 respektive 51 fall). Östergötlands höga siffror kan bero på att länsstyrelsen sprider sin kunskap om hedersförtryck till socialförvaltningar, skolor, polis och andra som möter unga och medverkar till att fler anmälningar görs.

Juno Blom konstaterar trots det att myndigheter måste bli bättre på att upptäcka och reagera för att hjälpa de barn och unga som utsätts.

– Barn och unga förs systematiskt ut ur landet mot sin vilja. I de flesta fall har en eller flera myndigheter haft kännedom om riskerna men det hände ändå, säger hon.

Fallet med flickan från Mjölby, som är född och uppvuxen i Sverige och varit svensk medborgare sedan födseln men nu förvandlats av sin vårdnadshavare till en illegal person som riskerar att utvisas, visar att myndigheter måste agera mer kraftfullt menar Juno Blom:

– Myndigheter måste bli lika aktiva med att skydda barn och unga som de här familjerna är, i sina försök att hitta lösningar på att få ut de här utsatta barnen ur landet.