Ny uppfinning gör plastpåsar av fiskavfall

Avfallet från en atlanttorsk är tillräckligt för att kunna tillverka 1 400 plastpåsar.

Nu belönas Lucy Hughes, en 24-årig brittisk ingenjör, för sin uppfinning som förvandlar fiskavfall till nedbrytbar bioplast med prestigefulla James Dyson Award.

14 november 2019 02:02

Lucy Hughes, årets mottagare av James Dyson Award och en prissumma på 340 000 kronor, menar att det är obegripligt att vi i dag använder ett otroligt hållbart material som plast för produkter med livscykler på mindre än en dag.

"Det finns en ökad medvetenhet kring effekterna av plastföroreningar och det har skapat en förändring i tankesättet kring produktdesign. Vi överväger inte längre bara dess omedelbara användning, utan tittar på produktens cirkulära ekonomi. Det betyder att vi tittar närmare på naturens materiella alternativ", säger Lucy Hughes i ett mejl till TT.

Nedbrytbart plastsubstitut

Hennes produkt, Marinatex, framställs i en process där rödalger binder proteiner utvunna från fiskskinn och -fjäll, något som skapar starka överlappande bindningar i ett genomskinligt och flexibelt arkmaterial. Lucy Hughes uppfinning har potential att bli ett hållbart plastsubstitut när det gäller exempelvis matförpackningar, och är säkrare än oljebaserade motsvarigheter.

"Marinatex må se ut och kännas som plast, men där slutar likheterna. Det här är ett material som kräver lite energi och temperaturer under 100 grader för att producera. Det bryts ned efter fyra till sex veckor, är lämpligt för hemmakompostering och läcker inte ut gifter, vilket tar bort behovet av statlig avfallshantering", säger hon.

Avfall – en outnyttjad resurs

Lucy Hughes anser att avfall är en resurs som bör utnyttjas bättre, både av ekologiska och ekonomiska skäl. Enligt det kanadensiska forskningsinstitutet Hakai slängs 46 miljoner ton årligen, vilket motsvarar 27 procent av varje fisk som någonsin når en mattallrik. Lucy Hughes forskning utgår från problematiken med fiskeindustrins oönskade utsläpp. Att hennes belönade uppfinning använder sig av avfallsmaterial i stället för ursprungsmaterial möjliggör för en slutprodukt till ett lägre pris än dagens engångsartiklar.

"Marinatex flexibilitet innebär att en atlanttorsk skulle kunna generera tillräckligt med organiskt avfall för att tillverka 1 400 plastpåsar", säger Lucy Hughes.

Fakta: Plast – ett miljöhot

40 procent av all globalt producerad förpackningsplast används endast en gång för att sedan kasseras.

2016 producerade planetens befolkning på över sju miljarder människor över 320 miljoner ton plast – motsvarande vikten av 800 000 Eiffeltorn. På 1950-talet producerade världens befolkning, då 2,5 miljarder människor, 1,5 ton plast.

Majoriteten av världens bioplast och komposterbar plast är inte anpassad för dagens avfallshanteringssystem.

Årligen läcker åtta miljoner ton plastavfall ut i miljön och världshaven, vilket leder till stora skador på marina arter i form av mikroplaster och spöknät.

År 2050 tros nio av tio sjöfåglar ha ätit plast.

Källor: University of Santa Barbara, London Parliament, WWF.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!