Ny behandling för lymfom införs i Malmö

17 januari 2020 14:24

Nu införs en ny behandlingsmetod för en typ av lymfkörtelcancer, så kallat storcelligt B-cellslymfom. Som första sjukhus i Norden provar Skånes universitetssjukhus (Sus) i Malmö en ny metod för patienter som inte svarar på vanlig behandling.

Patientens egna celler genmodifieras så att de kan attackera cancern, skriver sjukhuset i ett pressmeddelande. Runt 10–12 patienter beräknas kunna få behandling varje år.

"Hittills har det inte funnits någon alternativ behandling för dessa patienter. Men när vi nu inför en behandling som kallas CAR T-cellsterapi i rutinsjukvården för just denna cancerform, kan vi ge dem hopp om bot", säger Mats Jerkeman, överläkare inom onkologi på Sus och professor på Lunds universitet, i pressutskicket.

Runt 500 personer, främst personer som är över 50 år, insjuknar i Sverige varje år. Ungefär var tionde patient svarar inte på den vanliga behandlingen. Den nya metoden, som kan innebära svåra biverkningar, kommer inte att vara aktuell för alla, då hänsyn tas bland annat till ålder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT