Nu rustas förvildat
Norrbacka upp

Norrbacka är Valdemarsviks största flerbostadsområde. Övre Norrbacka är sedan flera år utan hyresgäster, ödsligt, förvildat och förfallet.

4 juni 2007 04:00
Men nu upprustas området av nya ägaren Fogelvik Estate AB som ger Norrbacka en framtid igen.
Att vandra bland de tegelröda husen på tidigare rivningshotade Övre Norrbacka är än så länge som att gå i en spökstad. Gapande tomma fönster, trasiga dörrar, björkar som hunnit växa upp innanför staketen till lägenheternas uteplatser och nu når balkonger ett par våningar upp. Gårdar där sly och annan vegetation tagit över, lekplatser med trasiga lekredskap.

<span class="mr">Treor och fyror
</span>Men nu pågår en omfattande upprustning och ombyggnad i två av husen, 19 och 21, varav det ena ska vara klart vid årsskiftet och det andra framåt våren. Där kommer att erbjudas bostadsrätter, främst blir det treor och fyror. En del lägenheter blir etagelägenheter. Väggar har rivits, nya murats upp, kort sagt har husen fått helt nya planlösningar. Lägenheterna får också inglasade balkonger och på nedre botten uteplatser. Fler garage ska också byggas.
- Vi märker ju att det är stor efterfrågan på större lägenheter, säger Isabelle Wikner, företagets vd.
- Sedan får vi se vad vi ska göra med resten av husen, det får vi diskutera vidare. Kanske blir det så att vi måste riva ett par av dem för att få ett större grönområde.
- Norrbacka är ett väldigt fint område egentligen, säger John Hopkins. Det borde vara lätt att få folk att flytta hit.
De ser med tillförsikt fram mot att göra området till ett lockande bostadsområde, nära skog och natur. Och är också övertygade om att det går att få fler att flytta till Valdemarsvik om det kan erbjudas fler valmöjligheter för boende.
Isabelle och John är tillsammans med Caroline Hopkins, ägare av Fogelvik Estate AB sedan oktober 2006. Tre syskon som övertagit företaget som fadern Thomas Hopkins startade 2002 och som nu är Valdemarsviks största hyresvärd med lägenheter på flera områden.

<span class="mr">Fadern köpte 2002
</span>Och det var Thomas Hopkins som upptäckte Norrbackas möjligheter och ville förhindra rivning av området, något som det då fanns långt framskridna planer på. Därför köpte han Norrbacka 2002, vilket dessförinnan ägts av Bröderna Anderssons fastighetsförvaltning, innan det företaget gick i konkurs.
- Det fanns ju hyresgäster på Nedre Norrbacka och där är fortfarande till största delen uthyrt, säger Isabelle. Så därför kändes affären okej.

<span class="mr">Även nedre delen
</span>Också för Nedre Norrbacka finns planer på att slå samman en del lägenheter till större. Dessutom ska entrén till området göras mer tilltalande.
Norrbacka byggdes på 1960-talet och omfattar totalt 210 lägenheter i 13 hus, varav 106 lägenheter i den nedre delen. I slutet av 1990-talet avvecklades den flyktingförläggning som då funnits här några år och de nerslitna husen lämnades åt sitt öde.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!