Nu införs nya regler på Göta Kanal

Första mars börjar nya regler gälla för sjötrafiken längs Göta Kanal. Här är några av ändringarna. "Nyckeln till framgång vill jag ändå påstå är att man visar allmän hänsyn", säger Mats Hörström på Transportstyrelsen.

Göta kanal lockar årligen cirka tre miljoner besökare. Vid månadsskiftet börjar nya regler att gälla för dem som färdas längs sträckan mellan Mem och Sjötorp. Arbetet med att ta fram reglerna har pågått sedan december 2018.

De som främst påverkas är Kanalbolaget, som är kanalhållaren, samt de som färdas på Göta kanal.

– Bakgrunden till de här reglerna är delvis att passagerarbåtstrafiken upplevt ett ökat problem med framför allt fritidsbåtar, säger Mats Hörström, nautisk handläggare på Trasportstyrelsen.

Storleken på de fritidsfartyg som trafikerar sträckan har enligt Transportstyrelsen ökat de senaste åren. Mats Hörström berättar att det lett till kritiska möten vid trånga passager på kanalen.

Har det skett några olyckor?

– Inga olyckor men friktioner har uppstått, som fått som konsekvens för fartyg som går på turlista, att de ibland blivit försenade efter att ha hamnat i oönskade väntlägen.

Inför att de nya reglerna offentliggjordes har Transportstyrelsen hämtat in synpunkter från berörda remissinstanser. Det har lett till att det utformats till ett funktionsbaserat regelverk.

Bland de nya riktlinjerna finns en rekommendation om att fartyg, som är mer är 15 meter långa, bör vara utrustade med AIS. Det är ett system som gör det möjligt att identifiera ett fartyg och följa hur det rör sig. Större fartyg bör även vara utrustade med en kommunikationsradio.

Det gör att fartyg kan kommunicera med varandra inför snävare passager, så att trafiken kan flyta på bra utan att äventyra sjösäkerheten.

– Återigen är det här att betraktas som rekommendationer genom våra allmänna råd i föreskriften. Vi överlåter den här bedömningen till respektive befälhavare, säger Mats Hörström.

– Vi är av den uppfattningen att den tekniska utvecklingen går framåt och kostnaden har sänkts med tiden. Det är vanligt förekommande att även fritidsbåtar har den här utrustningen ombord.

Har du några andra råd att ge till den som planerar en semesterresa på Göta kanal?

 – Det finns flera aspekter kring det där för att det ska bli en trevlig färd längs kanalen. Delvis vill jag slå ett slag om att ta del av vår nya föreskrift. Jag vet att även kanalbolaget, som är kanalhållaren, har en skepparguide. Den ger allmänt råd och allmännyttig information om hur man ska bete sig på kanalen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa