Yrkesfisket på väg bort från länet

Det finns bara sju yrkesfiskare kvar i hela Östergötland. Problem med lönsamheten är den största orsaken till minskningen.

– Det går inte att livnära sig på fisket idag, säger Christer Karlsson, yrkesfiskare i Gryt.

24 februari 2017 20:15

I början på 2017 fanns det 1 274 yrkesverksamma fiskare kvar i Sverige. I alla fall om man ser till antalet utfärdade fiskelicenser för yrkesfiske. Det är en minskning med 6 procent de senaste två åren, visar siffror från Havs- och vattenmyndigheten som Nyhetsbyrån Siren tagit fram. Siffrorna visar också att det skett en minskning i alla län förutom i Stockholm och Södermanland.

I Östergötland fanns sju yrkesverksamma fiskare i början på 2017, enligt samma statistik. Christer Karlsson från Gryt är en av dem.

– Jag har fiskat i 47 år och det som går att se är att gäddor, gös och abborre som det fanns mycket av på 1970-talet har minskat kraftigt, säger han.

Enligt Christer Karlsson är bidragande orsaker det fria handredskapsfisket, kvoterna, och sälbeståndet.

– De äter upp strömmingsnäten. Och mängden säl har ökat enormt. I dag finns det runt 60 000 sälar i Östersjön, och varje säl äter drygt sju kilo fisk per dygn. Och sedan har vi skarv, de äter också en del fisk, säger han.

Enligt Ingemar Berglund, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten har minskningen skett under lång tid. Han kallar det för en trend.

– Det finns en mängd bakomliggande orsaker. Yrkesfiskarna börjar bli ålderstigna, och det kommer inte tillräckligt många nya. Dessutom finns ett köpmotstånd i Sverige mot torsk som kommer från Östersjön.

– Och sedan har vi kvoterna, de påverkar ju fisket enormt, säger han.

Under flera år har EU beslutat om kvoter som legat högt över rekommendationerna för ett hållbart fiske, vilket bidragit till ett överfiske Östersjön.

Och den 1 januari 2015 infördes landningsskyldigheten för att minimera oönskade fångster och för att påskynda utvecklingen av ett mer selektivt fiske.

– Det betyder att du måste "landa", det vill säga: släppa tillbaka all fisk du inte ska använda, säger Ingemar Berglund.

För att skapa nya förutsättningar för ett lönsamt fiske har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram ett nytt system.

– Det är ett system som syftar till att fördela fiskemöjligheterna individuellt över landet. Det kommer förhoppningsvis att skapa andra möjligheter att få till lönsamhet så att yrkesfiskarna inte försvinner, säger Ingemar Berglund.

Christer Karlsson minns när han började tråla som 16-åring. Och han är övertygad om att han kan bli en av de sista yrkesfiskarna i Östergötland.

– Om två år går jag i pension. Men jag kommer aldrig lägga av. Som en bekant sa: den dagen du slutar fiska ligger du på kyrkogården, säger han.

Fiskemöjligheter (kvotering) för Östersjön för 2017 (jämfört med 2016):

Torsk, östra Östersjön: - 25 %

Torsk, västra Östersjön: - 56 %

Lax, centrala Östersjön: Ingen ändring

Lax, Finska Viken: - 20 %

Skarpsill: + 29 %

Sill, västra Östersjön: + 8 %

Sill, centrala Östersjön: + 8 %

Sill, Rigabukten: - 11 %

Sill, Bottenhavet och Bottenviken: + 17 %

Rödspätta: + 95 %

Källa: Regeringen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa