Vill få mer trygghet för pengarna

Målet är att få mer trygghet för pengarna. "Vi har sett i Klockaretorpet och på stadsbiblioteket att när vi har mer fasta resurser så får vi ut mer", säger Lars Stjernkvist (S).

6 februari 2019 06:00

På kommunstyrelsens bord landar nu ett tjänstemannaförslag om förändringar i kommunens bevakningsverksamhet.

– Kommunen har haft en oförändrad väktarorganisation sedan 2005, berättar Richard Tjernström, kommunens säkerhetschef.

Det innebär en väktare i bil som åker runt under kvällar och nätter för bevakning samt för att besvara och åtgärda larm.

Behovet av hjälp utöver det - behov som leder till dyrare extrabeställningar som kommunen betalar på löpande räkning – har ökat kraftigt sedan 2005. Det kan gälla korta insatser, men också sådana som löper över en längre tid. Det kan till exempel vara på skolor eller vård- och omsorgskontorets verksamheter på grund av hotfulla situationer. Stadsbiblioteket har haft en ordningsvakt sedan 2015 efter långvariga problem med bland annat alkohol- och narkotikamissbrukande personer.

Den sammanlagda kostnaden för kommunens verksamheter är nu ungefär sju miljoner kronor, varav den enda nu fasta väktaren i bil kostar strax över en miljon.

Förslaget till kommunstyrelsen är att pröva om det finns företag som är villiga att lämna anbud på hela bevakningsverksamheten för sju miljoner. Förslaget är att verksamheten ska utföras i nära samverkan med till exempel skola, omsorg, kultur och fritid och att trygghetsfrämjande och förebyggande arbete ska ges stort utrymme. Då kan till exempel gängkonstellationer upptäckas tidigt och vid till exempel brand eller skadegörelse kan resurser omedelbart sättas in i ett område.

Arbetet ska också ske i samverkan med polis, räddningstjänst och fastighetsföretag.

Om inga anbud som motsvarar kraven kommer in är förslaget att kommunstyrelsen ska få organisera verksamheten i egen regi.

När förslaget att utreda frågan var uppe i kommunfullmäktige förra året var både Moderaterna och Miljöpartiet emot. Kommunalrådet Lars Stjernkvist (S) tror att det kan bli en del förändringar i tjänstemannaförslaget, till exempel för att tydliggöra att det här inte ska få tränga undan annat viktigt förebyggande arbetet.

– Men själva grundidén håller vi fast vid. Med en fast organisation kan vi för samma peng som i dag få råd både att ta hand om larmen och få en ökad närvaro i den kommunala verksamheten.

Han konstaterar att tanken kom upp när utvecklingen i Norrköping gick åt fel håll.

– Och nu fullföljer vi i ett läge när vi ser att vi kan förstärka en utveckling som faktiskt är positiv, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa