– Vi har en målkonflikt om marken. Ska vi uppnå en uppgörelse måste vi pruta på våra ambitioner men också tydligt visa att vi är beredda att förändra översiktsplanen så att delar av det område som i dag är utpekat som verksamhetsmark, reserveras för jordbruksmark, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).

– Kvartetten har tagit ett steg bakåt och nu har arbetet påbörjats med att ta fram ett nytt förslag för att nå en lösning.

I förra veckan stoppades förslaget till hur köpet av som mest 240 hektar åkermark skulle gå till. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Reidar Svedahl (L) beslutade att skjuta upp ärendet eftersom frågan är så principiellt viktig.

Efter det har Moderaterna agerat och begär nu alltså ett bättre beslutsunderlag för politikerna som ska fatta beslutet om ett köp.

– Det är relevanta frågor från Moderaterna som självklart ska besvaras när det blir ett formellt ärende. Men de hjälper oss inte till en lösning, säger Lars Stjernkvist.

Redan för tio år sedan fanns planer på att förvandla Malmölandet till verksamhetsmark med närhet till hamnen, E4:an och järnvägen. Samtliga partier utom Miljöpartiet stod bakom de tankarna, inte minst Moderaterna.

Efter valet 2014 sprack det kommunala allianssamarbetet och Kvartetten bildades av Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. En av de svåraste frågorna att komma överens om då var just exploateringen av jordbruksmarken.