Redan innan utsatt tid på onsdagseftermiddagen var samlingslokalen på Hallegården fylld till sista plats av anhöriga, personal och boende. Alla ville ha svar på varför en nedläggning av äldreboendet finns med som förslag när vård- och omsorgsnämnden tvingas spara, vilket NT berättat om tidigare.

Drog förutsättningarna
På plats för att ge svar fanns Mona Olsson (V), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, Janne Berglund (S), vice ordförande i nämnden och vård- och omsorgschef Lars Carlsson.

Lars Carlsson drog de ekonomiska förutsättningarna som nämnden har att rätta sig efter.

- Vi kommer att gå in i 2013 med 43 miljoner kronor minus. Kommunstyrelsen har tagit fram en resursmodell som helt kullkastade de planer vi hade. Nu måste vi hämta hem det här underskottet för att klara vår verksamhet, sade han, varpå flera åhörare ställde frågan varför just Hallegården skulle klä skott för minusresultatet.

Mona Olsson påminde om att det är fler äldreboenden. Bland annat Timmermannen, där beslut tas på måndag.

- Vi har i samråd med de enhetschefer som vi har haft möten med kommit fram till att det är bättre att lägga ner hela enheter än att sänka bemanningen. Men vi räknar fortfarande febrilt för att hitta andra lösningar, fortsatte hon.

De anhöriga ville ha mer konkreta svar än så. Bland annat kring det trygghetsboende som kan bli den ersättande verksamheten. Ett boende som bygger på att man enbart klarar sig med hemtjänst.

- Min mamma bor här och är dement, var ska ni göra av henne? undrade en kvinna.

Både Mona Olsson och Lars Carlsson försäkrade samtliga i lokalen att ingen dement som inte klarar det, hamnar på ett trygghetsboende.

- Men var hamnar de då? I Norrköping?

Lars Carlsson pekade på att Vickelbygården, som också ligger i Skärblacka, har platser för dementa.

- Sju stycken ja, sköt en annan åhörare i. Men resten då?

Lars Carlsson medgav att antalet demensplatser är för lågt i kommunen.

- Det krävs fler och vi behöver högre personalbemanning, sade han.

Svek mot invånarna
Putte Ericsson, ordförande i Företagarna i Skärblacka menade att en nedläggning är ett svek mot Skärblackaborna.

- Bruket har satsat massor med pengar och det bor många unga här, som är en utmärkt kassako för kommunen. Och det finns en utvecklingsplan för orten, men avveckla åtminstone inte Skärblacka innan den tagits i bruk, sade han.

Enligt planerna tas beslut om Hallegårdens framtid i december.