Var kritiska – nu spärras de av Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen i Norrköping spärrar tolkar som vågar ifrågasätta.

11 december 2014 15:26

De senaste månaderna har tolk efter tolk från tolk­förmedlingen Semantix kommit till NT och berättat om hur de blockerats från uppdrag på Arbetsförmedlingen i Norrköping. Under förra året spärrades minst sex tolkar, vilket inte skett på någon annan av de arbets­förmedlingar de arbetar på.

De beskriver situationen som en mardröm, där inga arbetsrättsliga regler verkar gälla.

– Jag följer god tolksed och alla har hittills varit nöjda. Jag har alltid haft stor respekt för myndigheter och de arbetsrättsliga regler som finns i Sverige. Men myndigheter måste vara seriösa, ­säger en av tolkarna.

"Spioner" som rapporterar

Efter blockeringen har tolkarnas arbetsinkomst drastiskt krympt, eftersom en så stor del av uppdragen tidigare kom från Arbetsförmedlingen i Norrköping. Tolkarna kopplar det som händer på Arbetsförmedlingen till en handläggare, som de anser favoriserar vissa tolkar.

– Innan handläggaren började fungerade det mycket bättre, men nu ser vi hur dennes spioner springer och rapporterar saker om oss. De har punktmarkerat oss och det handlar om rent skitsnack, säger en av tolkarna.

Anita Wallstedt, Organisation mot mobbning, känner igen mönstret från många av de fall av kränkande särbehandling som organisationen drivit.

– Det är uppenbart att den här handläggaren av någon anledning försöker utöva makt på det här sättet och att cheferna låter personen hållas. Det är oacceptabelt att en myndighet agerar på det här sättet.

En av de tolkar som blockerats är auktoriserad, har arbetat som tolk i 38 år och har mycket goda referenser, bland annat från hovrätten. Hon har kontaktat advokaten Mikael Abrahamsson för att försöka få upprättelse.

– Hon är oerhört professionell och man känner en stor trygghet när hon tolkar. Jag vet att hon också har väglett nya rättstolkar innan de varit flygfärdiga, säger advokaten.

Mikael Abrahamsson har i ett brev till sektionschef ­Håkan Lind på Arbetsförmedlingen i Norrköping försökt få konkreta svar på varför tolken blockerats, vilket påverkat hennes ekonomi på ett mycket negativt sätt.

– Men vi fick bara ett ”goddag yxskaft”-svar, där han hänvisar till Arbetsförmedlingens avtal med tolk­förmedlingen Semantix. Man undrar ju vad som ligger bakom blockeringen. Hur kan en enskild handläggare styra vilka tolkar arbetsförmedlingen ska använda?

"Det känns så orättvist"

Tolken känner sig djupt kränkt.

– Jag var en av de första som tolkade på Arbets­förmedlingen. Ingen handläggare har anmärkt på någonting innan den här handläggaren kom. Jag kommer att begära skadestånd för falsk angivelse och tre månaders lidande. Det här tär på mig, säger hon.

I vanliga fall brukar hon arbeta cirka 90 timmar per månad, men nu bara 10–15 timmar.

– Jag blir så rastlös. Det känns så orättvist. Det enda fel vi har gjort är att vi ifrågasatt varför bara tre–fyra av handläggarens favoriter bokas. Hur kan personliga bindningar få väga tyngre än kompetens?

Flera av hennes kollegor instämmer. Några av dem tror också att de blockerats just för att de stod upp och vittnade om vad som hände när den aktuella handläggaren började skrika på den erfarna tolken när hon vid ett tillfälle gick ut från Arbetsförmedlingen för att lägga i mer pengar i parkerings­automaten.

En av tolkarna har råkat riktigt illa ut. Han har inte bara blockerats från Arbetsförmedlingen i Norrköping, utan från hela Semantix.

– Det är inte mitt fel att jag sagt sanningen. I fyra år var jag önskad, vissa handläggare önskade alltid mig, på Arbetsförmedlingen i Norrköping, men även på andra håll bland annat i Katrineholm, säger han.

"Lever vi i en demokrati?"

Orsaken är att han ringde upp högsta chefen på Arbetsförmedlingen i Norrköping, Inger Schroeder, när han precis som tolken med 38 års erfarenhet och flera andra tolkar plötsligt blev spärrad från uppdrag.

– Jag fick rådet av en annan chef på Arbetsförmedlingen att prata med henne och ringde därför upp och bad att få tjugo minuter för att berätta vad som händer. Hon svarade att det får du diskutera med Semantix, som vi har avtal med.

Efter det fick han ett samtal från en person på ­Semantix som meddelade:

– Man får inte prata med arbetsförmedlingen. Nu är du helt avstängd från Seman­tix.

Han trodde inte det var sant.

– Lever vi i en demokrati, eller? Får man inte vittna här?

Följden för honom är kata­strofal. Hans huvudsakliga inkomst är borta, kvar är bara några enstaka tolk­uppdrag för en annan tolkförmedling. Efter tolv år som tolk vet han inte hur han ska försörja sin familj.

Varken han eller de andra tolkarna, som har goda referenser från andra, förstår varför ingen av cheferna på Arbetsförmedlingen eller på Semantix sätter stopp för blockeringarna.

Arbetsförmedlingen har ett avtal med Semantix Tolkjouren AB, som innebär att Semantix förbundit sig att leverera tolktjänster. I avtalet står det bland annat att vid tillsättning uppdrag ska de tolkar som äger mest kompetens prioriteras, i första hand auktoriserade tolkar om tillgänglig inom rimlig tid och inom rimligt avstånd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Petronella Uebel