Valnämnden: Ni får polisanmäla själva

Valnämnden gör ingen polisanmälan om misstänkt valfusk med anledning av den anmälan som Olle Felten, och två andra sverigedemokrater, lämnat in sedan den valsedel som toppades med hans namn plockades bort.

17 september 2014 14:06

– Valnämnden har fattat beslut om att inte göra en polisanmälan, utan meddelar de som känner sig förfördelade att de själva får göra en polisanmälan i så fall, säger Anita Eriksson, valsamordnare i Norrköping.

Protokollet från valnämndens beslut är inte justerat än, men Anita Eriksson kan ändå i stora drag redogöra för beslutet.

– Vi gjorde den här bedömningen efter att ha diskuterat det med kanslichefen och våra jurister. Vi konstaterade att Sverigedemokraterna hade en öppen lista i kommunvalet och om någon ville rösta på Olle Felten, eller någon annan på den bortplockade valsedeln, så kunde man mycket väl skriva dit deras namn, säger Anita Eriksson.

Det här var hennes åttonde val som valarbetare, men hon har aldrig varit med om något liknande tidigare.

– Det här är en intern fråga för Sverigedemokraterna egentligen. Det handlar om deras hantering inom partiet.

Enligt den skrivelse om misstänkt valfusk som bland andra Olle Felten lämnat in till valnämnden har valsedeln, som han toppade, plockats bort vid flera tillfällen medan den andra valsedeln som hade Clara Aranda som förstanamn fick vara kvar.

För att styrka sina påståenden har anmälarna skickat med ett antal vittnesmål från personer som sett flera namngivna sverigedemokrater ta bort valsedlar ur flera olika vallokaler. Dessutom pekar de på att protokoll från styrelsesammanträden inte stämmer överens med de faktiska beslut som fattades.

Anita Eriksson slår fast att ingen får plocka bort utlagda valsedlar.

– Det är självklart så att det är straffbelagt att ta bort valsedlar, som är utlagda i vallokaler. Det får ju ingen göra. Det var därför det var så alldeles speciellt det här och det var därför valnämnden begärde in ett skriftligt beslut från behörig valsedelsbeställare för Sverigedemokraterna i Östergötland.

Spelar det någon roll att den behörige valsedelsbeställaren kan ha varit jävig?

– Det är inget vi tar ställning till, säger Anita Eriksson.

Olle Felten har inte tagit del av valnämndens beslut.

– Jag får ta ställning till om vi ska göra en polisanmälan när jag tittat på det, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!