På lokal nivå blev flyktingfrågan brännande aktuell i förra veckan när asylsökande vägrade flytta in i ett nytt boende i centrala Norrköping och då asylsökande på Turistgården vägrade äta maten som serverades. I det första fallet hade de asylsökande, tills strax före bussresan mot Norrköping, lovats ett boende där de fick laga sin egen mat, vilket inte stämde. I det andra fallet sa flyktingarna att de var trötta på den enformiga maten. Turistgårdens personal uttryckte att de snarare såg hungerstrejken som en effekt av den trångboddhet och tristess som asylsökande känner då de bor länge tillsammans på liten yta. Vid båda konflikterna pratade parterna ut. Flyktingarna flyttade in på Nygatan och på Turistgården avblåstes hungerstrejken med löfte om att ett nytt matråd skulle inrättas.

Hur får man bo?

Men vad gäller egentligen? Hur får asylsökande bo och vad har de att leva på under tiden? Här följer lite fakta från Migrationsverket:

Just nu pågår en löpande upphandling av boenden för asylsökande. Eftersom utbudet av sängar är lägre än efterfrågan gör Migrationsverket direktupphandlingar med fasta ersättningsnivåer till de företag och samhällsaktörer som erbjuder plats.

Reglerna är tydliga, men i den pågående upphandlingen (Direktupphandling 14) har Migrationsverket strukit ett antal krav för att få klara att möta behoven från fler asylsökande. Enligt verket prioriterar de alltid boende där möjlighet till matlagning, dusch och toalett finns i själva boendet. Men det är långt ifrån majoriteten av de asylsökande som kan få en sådan lyx.

Lägre krav nu

I Migrationsverkets nuvarande upphandlingskrav står att läsa att man numera är villig att tillåta att minsta tillåtna boendeyta halveras från 5 kvadratmeter till 2,5 kvadratmeter per person. Tidigare var maxantalet personer som tilläts sova i ett rum fyra. Men även här har Migrationsverket reviderat reglerna så att fler kan få bo i varje rum, så länge de har minst 2,5 kvadratmeter var.

För första gången godtar verket också anbud där olika boendeformer ingår i en och samma anläggning. Det betyder att den som levererar tillfälligt boende till flyktingar kan erbjuda alltifrån sovsalar till vandrarhemsliknande rum och husvagnar. En gräns dras vid tält och Migrationsverket tydliggör att man inte betalar ut ersättning för tältplats.