En enig opposition kan fälla Kvartettens budgetförslag. Trots olika inställning i övrigt verkar de tre oppositionspartierna med ordinarie platser i nämnden överens om vikten av det drogförebyggande arbete som Moa-mottagningen utför med pengar från utbildningsnämnden.

Nu har Kvartetten backat från sitt förslag om att direkt säga upp avtalet med Region Östergötland för att ge tid för en dialog. Frågan är om oppositionspartierna köper det när utbildningsnämnden sammanträder på onsdagen.

Moderaterna, det största oppositionspartiet, vill ta pengar från den centrala administrationen och forsknings- och utvecklingsenheten, bland annat för att kunna behålla samarbetet med både Moa och Ungdomshälsan.

Artikelbild

| Peter Butros (V) oroas över Kvartettens förslag.

Sverigedemokraterna vill också behålla Moa-mottagningen.

– Vikten av drogprevention kan vi inte överskatta, säger oppositionsrådet Sandra Karlsson (SD).

– Vi är oroade över att Kvartetten tycks beredd att minska resurserna för att förebygga psykisk ohälsa och missbruk bland skolungdomar, säger Peter Butros, Vänsterpartiets ledamot i nämnden.

I övrigt vill Moderaterna höja den generella elevpengen genom att ta ännu mer pengar från den centrala potten för särskilt stöd än vad Kvartetten föreslår.

– Vi tror att skolorna söker tilläggsbelopp för barn som de skulle kunna klara att ge stöd om vi höjer nivån på grundbeloppet, säger oppositionsrådet Sophia Jarl (M).

SD vill minska den så kallade strukturpengen, som ger grundskolor med många barn till lågutbildade föräldrar mera pengar, för att kunna lägga 50 miljoner på fler lärare och höjda löner i grundskolan och tio till en lönelyft för förskolelärare.

– Det är en satsning som vi anser kommer alla Norrköpingselever till nytta.

Vänsterpartiet är emot Kvartettens förslag att ta av strukturpengarna för förskolan för att i stället höja grundpengen per barn och är också emot förslaget om besparing på fritidsgårdarna.

– Man tar resurser från barn till lågutbildade och i arbetarklassfamiljer för att finansiera en generell volympeng, säger Peter Butros (V), ledamot i nämnden.

I förskolan vill V hellre ge barn till arbetslösa rätt till mera än dagens 15 timmar i förskolan.

Stämmer inte Kvartettens bild att förskolor i områden där barn nu har långa tillsynstider har svårt att få ihop personalens schema?

– Vi håller med om problembeskrivningen, men det här är ingen långsiktigt hållbar lösning. Det långsiktiga skulle vara att tillskjuta mera pengar.