Upp till kamp för snabbtågen

Länsordföranden för Moderaterna, Christian Gustavsson, går emot sitt eget parti och kräver satsning på snabbtåg.

19 september 2017 19:54

Moderaterna har tidigare deklarerat att partiet övergett sitt vallöfte från 2014 om omfattande satsningar på utbyggnad av järnvägen. Där ingår bland annat utbyggnaden av Ostlänken. I stämmohandlingarna till arbetsstämman i Örebro 12­–15 oktober skriver partiets ledning: "Byggandet av nya stambanor för höghastighetståg är ett exempel på ett mycket olönsamt infrastrukturprojekt som riskerar att tränga ut andra nödvändiga investeringar."

Nu går Christian Gustavsson, ordförande för Moderaterna i Östergötland, emot sitt partis linje. Han vill att satsningen ska göras och den ska finansieras med lån. Och han reagerar starkt på det förslag på kompromiss som Trafikverket kom med för några veckor sedan. Ett förslag som bland annat innebär att topphastigheten på tågen skulle bli 250 kilometer i timmen mot ursprungliga förslaget (Sverigeförhandlingen) på 320 kilometer i timmen.

– Jag står fast vid vallöftet från 2014. Det går inte att göra en satsning som är klar typ 2068 med att bygga i etapper. Nu är rätt tid att göra utbyggnaden och det är rimligt att göra den snabbt, på 10–15 år. Jag tycker att satsningen på höghastighetståg ska lyftas ur budgeten. Nu är ett bra läge att låna. Sverige har stabil ekonomi och räntorna är låga, säger Christian Gustavsson.

Ingrid Cassel är moderat oppositionsråd i Norrköping. Hon är i motsats till Christian Gustavsson för delar av Trafikverkets kompromissförslag. Hon tycker att det är ekonomiskt rimligt att hastigheten för tågen blir 250 kilometer i timmen. Samtidigt stödjer hon Christian Gustavssons linje om att järnvägsnätet måste uppdateras snabbt.

– Det är rätt att satsa nu. Det finns ingen anledning att vänta. Det blir inte billigare sen. Om det sen också krävs att låna för att finansiera utbyggnaden är jag beredd att gå med på det. Det går inte att vänta hur länge som helst med utbyggnaden och renoveringen av järnvägsnätet, säger hon.

Christian Gustavsson är inte beredd att kalla satsningen på nya stambanor för en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Men han anser samtidigt att en utbyggnad handlar om att stärka hela Sverige inför framtiden.

– När tågen står still påverkar det stora delar av Sverige. Det går inte att bygga om efter det nät som byggdes på 1870-talet. Man måste dra nya sträckor. Det är det enda sättet att få snabb effekt. Det går inte att bygga i etapper. Generationer av riksdagsledamöter har misskött sina jobb och nu måste de göra något åt det, säger han.

Ingrid Cassel säger att hon förstår Christian Gustavssons frustration. Hon vill också ha en satsning. Men att återgå till ett förslag där tågen går i 320 kilometer i timmen tror hon inte på.

– Jag beklagar att Moderaterna i Norrköping och Linköping har lite olika ståndpunkter. Men vi har kommit olika långt i våra förberedelser av Ostlänken. Det är nog där det ligger. Jag är rädd att om vi skulle göra ett helt omtag nu skulle det hela dra ut på tiden ytterligare, säger Ingrid Cassel.

Christian Gustavsson tror att det blir tuffa diskussioner om snabbtågen på partistämman. Han hoppas ändå att partiets ledning ska ändra ståndpunkt.

– Vi är tre rätt stora länsförbund, Moderaterna i Västra Götaland, Östergötland och Jönköping, som är missnöjda med partiledningens inställning i frågan. Det kommer att bli debatt. Vi vill att satsningen sker nu och snabbt, säger han.

Förslagen

Trafikverkets förslag:

Bygg ut stambanorna i etapper.

Sänk maxfarten till 250 kilometer i timmen.

Finansiera inom ordinarie budget.

Inget slutdatum när allt ska vara klart.

Sverigeförhandlingens förslag:

Bygg ut de nya stambanorna i ett svep.

Sätt maxfarten till 320 kilometer i timmen.

Finansiera bygget genom lån.

Projektet klart i sin helhet 2035.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roland Klinga