Tyska bin vill invandra

– Jag vill ta med mina 40 kupor med bin till Sverige. Jag hoppas det är okej?

23 oktober 2014 10:45

Den lite ovanliga förfrågan fick länsstyrelsen i Östergötland häromdagen från en tysk biodlare med fritidshus i Hultsfreds kommun i Småland.

Länsstyrelsens handläggare Anders Eliasson har på sin lott att ta hand om alla frågor rörande bin i både Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län.

Han erkänner att han blev lite ställd. Det hör inte till vanligheten att någon vill ta med sig 40 bikupor på en lastbil med kanske totalt en halv miljon bin ombord. Han vände sig för extra stöd till Statens jordbruksverk för att ge rätt information i detta kniviga ärende.

Den tyske mannen trodde att det skulle vara en ganska enkel operation och räknade med att ha bina på plats redan den första november. Men risken är att det tar längre tid. För att inte smitta den svenska binäringen med sjukdomar finns klara restriktioner som utländska bin måste följa.

– Trakékvalster är en smitta som svenska bin är helt förskonade ifrån och det måste finnas intyg från en veterinär att bina inte för med sig den smittan in i landet. Det finns också restriktioner när det gäller både varroa och amerikansk yngelröta. De förekommer då och då i Sverige men smittan hålls i schack genom att vi bränner ett samhälle som drabbats direkt. Det skulle vi göra också med mannens bin om det visade sig att de har sjukdomen och då är det ju bättre att förvissa sig om att bina är friska, innan de kommer hit, säger Anders Eliasson.

Varför mannen vill ta hit sina bin framgår inte av ansökan. Däremot konstaterar biodlaren att han kommer att transportera tillbaka dem till Tyskland nästa sommar.

Vi får se om mannen trots hindren tar sig till Hultsfred med de 40 bikuporna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marianne Odelius 011-200 150