Det var, enligt räddningstjänsten, ett stort träd som lagt sig över halva vägen. Det var precis efter en kurva med skymd sikt. Räddningstjänsten åkte till platsen och räknade med att ha fått bort träden på torsdagsförmiddagen..