Det säger Förvaltningsrätten i en dom.

Tekniska nämnden i Norrköpings kommun sade nej till annan skolskjuts och tyckte att tioåringen kan använda kollektivtrafiken med busskort från kommunen. Beslutet överklagades.

För att använda kollektivtrafiken måste barnet ta en buss klockan 6.20, byta vid Resecentrum eller Norr Tull, kliva av i Krokek och sedan promenera nästan 20 minuter till skolan för att vara framme där kl 7.55.

Tekniska nämnden skriver att det är ofrånkomligt att resvägarna blir långa när föräldrar bosätter sig långt ifrån varandra. Nämnden gör bedömningen att en tioåring är mogen att klara den här resan på egen hand.

Förvaltningsrätten skriver i sin dom om rätten till kostnadsfri skolskjuts och att hänsyn måste tas både till elevens ålder och allmänna mognad i trafiken och till exempelvis trafikfarlighet. Denna rätt gäller också när barn bor växelvis inom samma kommun hos föräldrar som har gemensam vårdnad.

Förvaltningsrätten utgår från kommunens egna riktlinjer. De säger att elever bara i undantagsfall ska behöva lämna hemmet före klockan 7. Den totala restiden ska inte överstiga 60 minuter, annat än i undantagsfall.

Tioåringen måste lämna hemmet före 7 och har en restid på 95 minuter när busstiderna passar. Det avviker avsevärt från riktlinjerna, anser Förvaltningsrätten.

Alla faktorer tillsammans gör att Förvaltningsrätten inte anser att barnets behov av skolskjuts tillgodoses på ett godtagbart sätt med busskort för kollektivtrafiken.