Svedahl kör över egna experterna

Reidar Svedahl och den ekonomiska tillväxtpolitiken skapar kulturhistorisk kollision i Norrköpings gamla stadskärna.

20 oktober 2015 08:08

Där Hospitalsgatan och Drottninggatan skär vararandra har kampen om historiens och framtidens Norrköping redan börjat och kommer snart att slå ut i full låga.

På ena sidan står hela den arkitekturhistoriska expertisen och kommunens eget bygg och miljökontor, på den andra byggnads- och miljöskyddsnämnden med ordföranden Reidar Svedahl i spetsen och Norrköpings prisade byggföretag Magnentus, som redan tidigare gjort betydande avtryck i stadsmiljön.

Men från att tidigare ha slagit vakt och utvecklat sekelskifteshus som Pihlska Skolan och Stora Hotellet, håller Magnentus ägare Magnus Malm, nu på att göra om området kring Hospitalsgatan till ett eget Magnentusland.

Försäkringskassans tidigare kontor vid Nya Torget har putsats om och nu är det dags för nästa kvarter att få samma behandling. Tullhuset 10, som byggdes för PK-banken på 80-talet, ska bli av med sin tidstypiska tegelfasad. Teglet håller på att putsas över och huset skall få flera nya våningar.

Bygg och miljökontorets bygglovschef Marita Eriksson har slagit fast att de åtgärderna inte tar tillräcklig hänsyn till förbudet i plan och bygglagen mot att förvanska ett område som har stämplats som riksintressant.

Länsantikvarien, stadsantikvarien och stadsarkitekten har alla protesterat. Bygg om och byg till, på ett modernt och spännande sätt, men rör inte tegelfasaden. Och dra in påbyggnaden så att orginalarkitekturen fortfarande är synlig, är i stora drag deras gemensamma inställning.

De vill slå vakt om stadens årsringar, bevara stadens själ. Men samtidigt låta staden utvecklas och låta gammalt och nytt leva i symbios.

– Om en förändring blir för dominerande börjar staden tappa i attraktivitet, skriver stadsantikvarien Hanna Domfors. Det går inte ihop med Norrköpings vision 2030 som säger att "Norrköping skall vara en stad som bevarat sin historiska industri och stadsmiljö."

– 60 år efteråt håller vi på att göra samma misstag som när sekelskifteshusen vandaliserades på 60-talet, säger stadsarkitekten Karin Milles Beier. 60-talshusen är i just en sådan ålder, som inte värderas förrän efteråt.

Det gör inte något intryck på kommunalrådet Reidar Svedahl, FP, som är ordförande i kommunens byggnads och miljöskyddsnämnd.

– Magnus Malms bedömning är att att hans investering gör huset bättre än vad det varit och att det blir både funktionellt och vackert, säger Svedahl. Och som näringslivsvänlig kommun lyssnar vi på företagen.

Han vänder sig emot experternas bedömning att det gamla bankhuset skulle vara unikt.

– Det säger dom, men vi har folk i nämnden som också är kunniga och som säger att det finns många sådana hus runt om i stan. Så unikt är det inte.

– Vi jämställer experter och ägare och vi lyssnar på alla som har åsikter och gör sedan en sammanvägd bedömning. Det var en enig nämnd som tog beslutet att godkänna förändringarna på huset, så det betyder att 97 procent av norrköpingsborna står bakom. Det är demokrati.

Nämnden ställde också frågan om beslutet stred mot lagen, eller om experternas inställning egentligen är ett tyckande.

– Svaret vi fick var att det är ett tyckande.

Reidar Svedahl är imponerad av hur Magnentus har förskönat Norrköping genom olika byggprojekt.

– Han har investerat mycket och vi tycker att det är jättebra. De som satsar på kommunen gynnar vi så mycket som möjligt. Det här är mycket viktigt för mig.

Ambitionen att driva Norrköping i en företagsvänlig riktning ska synas.

– Det kommer fler såna här beslut framöver, säger Reidar Svedahl.

Det är inte omöjligt att det blir Magnentus kommande projekt att bygga ett höghus på 10 våningar alldeles bakom bankhuset de nu bygger om. Det kommer att förändra karaktären på den centrala stadskärnan, som den kulturhistoriska expertisen värnar och dessutom tävla med Rådhuset om stans skyline. Dessutom kommer den att ändra karaktären på Gamla Rådstugugatan, det som väckte invändningar när det gällde det ombyggda bankhusets inverkan på Drottninggatan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!