Svårt att sanera förorenat grundvatten

Statoil i Ingelsta har misslyckats att sanera den stora förorening av bensin och diesel, som spridit sig till grundvattnet under stationen. Nu måste man hålla kollen så den inte sprider sig vidare.

6 oktober 2014 13:49

NT har tidigare berättat om den förorening, som upptäcktes redan för elva år sedan, i samband med att rondellen på Blygatan byggdes.

Först förra året började man försöka sanera området i samband med ombyggnadsplaner på macken. Men snabbt visade det sig att föroreningen var större än man trott och svårare att komma åt än man hade trott.

Man fick lämna kvar mer än man hade hoppats från början, eftersom det fanns fysiska hinder som inte gick att åtgärda.

Miljönämnden har nu beslutat att acceptera att inte mera går att få bort så länge verksamheten pågår i området.

Istället har man krävt av företaget att man senast vid årsskiftet lämnar in ett förslag till kontrollprogram där man i detalj visar hur uppföljningen av den kvarvarande föroreningen ska ske. Och hur ofta man ska ta prover som visar om det förorenade grundvattnet sprider sig. Så här säger man i sitt beslut:

– Nämnden anser generellt att grundvatten alltid ska skyddas. I det här specifika fallet och på den här platsen godtar nämnden att grundvattnet bedöms vara mindre skyddsvärt. Grundvattnet mellan anläggningen och Bråviken används inte för dricksvatten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marianne Odelius