Susanne vann kampen mot Försäkringskassan

Susanne Carmdal drabbades av depressionsbesvär efter att ha blivit utsatt för mobbning på sin arbetsplats. Nu har hon efter flera års kamp mot Försäkringskassan fått rätt.

12 juni 2019 20:00

– Jag har fått upprättelse. Sanningen fick segra. Jag hoppas att det här blir en vändpunkt även för alla andra som drabbats, säger Susanne Carmdal, som fram till 2012 arbetade som undersköterska i Norrköpings kommun.

Hon har under förhandlingen i förvaltningsrätten anfört att hon under lång tid blivit kränkt, trakasserad och förtalad av såväl chefer som arbetskamrater, vilket bland annat finns dokumenterat i medicinska journaler och utredningar och Arbets- och miljömedicinska klinikens yttrande. Mobbningen ledde till att hon till slut inte kunde arbeta.

Skyddsombudet har också framfört kritik mot arbetsmiljön och då särskilt ledarskapet. Det finns också flera vittnen som har bekräftat hennes bild av situationen.

Susanne Carmdal säger att hon nu ler för första gången på sju år.

– Det är Anita Wallstedts förtjänst att vi vann, utan hennes hjälp hade jag aldrig klarat det här med tanke på att Försäkringskassans metod är att trötta ut oss drabbade.

Susanne Carmdal har under flera år stridit för sin rätt för att få sina besvär godkända som arbetsskada av försäkringskassan, men har fått avslag på sina ansökningar. Efter Försäkringskassans senaste avslag överklagade hon beslutet till förvaltningsrätten.

Enligt domstolen ändrade Försäkringskassan sin inställning under den muntliga förhandlingen och medgav att depressionsbesvären ska betraktas som en arbetsskada.

Förvaltningsrätten i Linköping slår i sin dom fast detta.

Rätten beslutar också att Försäkringskassan nu ska utreda hur stor del av den helt nedsatta arbetsförmågan som är hänförlig till arbetsskadan och om övriga förutsättningar för rätt till livränta är uppfyllda.

– Det känns helt annorlunda nu när Försäkringskassan ringer och säger att jag kan söka skadestånd, eftersom de tidigare gjort fel, säger Susanne Carmdal.

Anita Wallstedt, som grundat Organisation mot mobbning, säger att det här är ett genombrott.

– Vi har vunnit en seger. Det här är det största genombrottet i ett arbetsskadeärende i landet.

Enligt Gustav Berg, pressekreterare på Försäkringskassan, ändrade myndigheten inställning under den muntliga förhandlingen då vittnen hörts som tydligt har beskrivit att det förekommit skadlig inverkan i Susanne Carmdals arbete.

– Då domen inte är fattad av högre instans så är den inte vägledande för Försäkringskassans generella tillämpning – för detta krävs en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Försäkringskassan kommer inte överklaga domen, säger Gustav Berg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Petronella Uebel

Ämnen du kan följa