I kommunbudgeten som togs i december fick alla nämnder, utom utbildningsnämnden, ett sparkrav på tre procent.

En månad senare presenterade den styrande Kvartetten ett förslag om att sänka sparkravet för vård- och omsorgsnämnden till två procent, vilket skulle ge nämnden ett tillskott på 24 miljoner kronor. Pengarna skulle tas genom en sänkning av överskottesmålet för avsättningar till framtida investeringar.

När förslaget var uppe i kommunfullmäktige i februari blev debatten lång. Moderaterna tyckte att nämnden först borde ta fram ett förslag på omprioriteringar och redogöra för konsekvenserna av dem. Moderaterna hänvisade bland annat till att nämnden hade ett visst överskott förra året och tyckte att det vore fel att sänka överskottsmålet. M-kravet om en återremiss fick stöd av Sverigedemokraterna och då blev det så.

Artikelbild

| Olle Vikmång (S) ser ingen möjlighet till nya omprioriteringar i vård- och omsorgsnämnden.

När vård- och omsorgsnämnden tog sin internbudget i januari förklarade Olle Vikmång att det var möjligt att effektivera så som budgeten då krävde. Nu ser han behov av de extra miljonerna och ingen möjlighet till sådana omprioriteringar som Moderaterna efterlyste.

– Jag tror fortfarande att de förändringar som vi fattade beslut om är rätt och riktiga, men processen har dragit ut på tiden, säger han nu.

Det innebär att det blir en fördröjning i den planerade besparingen.

– Jag inser också att den här typen av stora kulturförändringar och strukturella förändringar i bemanningen kan ge negativa effekter framförallt i övergångsskedet.

Olle Vikmång anser att pengarna behövs för att ge möjlighet att dämpa sådana effekter. Han vill också trycka på behovet av att kunna göra de anställda delaktiga i förändringsarbetet.

– Är det något jag sett under den första tiden så är det ett klart behov av att jobba med det, säger han.

Det som planeras är en rejäl neddragning av timvikarier och en ökning av antalet tillsvidareanställda, som då ska kunna schemaläggas också utanför den egna enheten. Det kräver ett lokalt kollektivavtal och förhandlingarna om det har dragit ut på tiden.

Därmed har det aviserade vikariestoppet inte införts fullt ut, även om det har gått ut direktiv till enheterna om restriktivitet.

Nu ska vård- och omsorgsnämnden ta ställning till Olle Vikmångs förslag till yttrande som, om det får nämndens stöd, ska vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Tidigast i april kan fullmäktige fatta beslut om extra pengar till nämnden.